10 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Toekomstkunde op alle scholen

Leerlingen, scholen en haar stakeholders worden in deze module uitgedaagd om met behulp van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN actief bezig te gaan met duurzame ontwikkeling en te anticiperen op de circulaire economie om te komen tot ‘brede welvaart’. Bij een circulaire economie gaat het om het sluiten van kringlopen, het streven naar meervoudige waardecreatie, het kiezen van een passende strategie, het vormgeven van een organisatie die daar bij past en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Om dit te begrijpen en om brede welvaart te kunnen bereiken is bewustwording van alle stakeholders nodig. Laten we beginnen bij het onderwijs.

Het idee is om leerlingen gedurende het schooljaar in een wekelijks SDG-programma actief te betrekken bij duurzame ontwikkeling door bijvoorbeeld het maken van een duurzaamheidsprofiel van een bepaald SDG-thema, een opdracht, onderzoek of verzamelen van van informatie over een specifiek SDG-thema, het verzamelen van milieugegevens van hun eigen school, van  hun zelf of een organisatie, waarmee de CO2-footprint kan worden berekend (afval, mobiliteit, energie, etc) etc. De ‘standaard’ verplichte vakken uit het curriculum zoals wiskunde, Nederlands etc kunnen in het programma worden geïntegreerd. Door de leerlingen vervolgens met de uitkomsten te ‘koppelen’ aan (technische) ondernemers uit de regio en ze samen besparing-, oplossings- en verbetermogelijkheden te laten onderzoeken en uitwerken worden onderwijs en ondernemerschap gecombineerd. Ondernemers uit de regio worden intensief bij de (verduurzaming) van scholen en het onderwijs (curriculum) betrokken, de leerlingen maken een praktische ‘tour’ langs (nieuwe) ontwikkelingen uit de praktijk en de scholen krijgen jaarlijks inzicht in duurzame ontwikkelingen en grip op hun milieuprestaties en CO2 footprint. Door het programma jaarlijks terug te laten komen en de SDG’s praktisch en bewust toe te passen binnen alle geledingen van de gemeenschap ontstaat duurzame ontwikkeling en brede welvaart, een proces dat zonder meer gaat bijdragen aan begrip voor de wereld om ons heen en vertrouwen in de toekomst!