18 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 maart 2020

Toekomstbestendig toerisme

Onderweegs van Guster noar Möreg`n

Het toekomstbestendig maken van toerisme gaat verder dan de toeristische sector. Door het maken van de juiste keuzes en verbindingen en het in gang zetten van de juiste acties draagt toerisme bij in de totstandkoming van een bloeiende bestemming. Toerisme voegt meerwaarde toe aan de provincie.

Toerisme is meer dan economie!
Dat “meer” gaan we onderzoeken, vormgeven, en stimuleren zodat alle betrokkenen binnen het toeristische systeem hier maximaal voordeel uit halen.

Een bloeiende bestemming is een plek waar zowel bewoners, bezoekers als bedrijven samen bouwen aan een economie, die aantoonbaar het welzijn van haar inwoners (mens, plant en dier) bevordert. Het verbinden van de vijf O’s (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Omgeving) staat hierbij centraal. Door in de regio toerisme samen vorm te geven wordt het gebied aantrekkelijk voor de bezoeker die meer wil achterlaten dan alleen maar zijn of haar voetprint en wordt de leefbaarheid vergroot.

Het Westerkwartier kan als Experimenteer-regio dienen. Een gebied met aandacht voor betekenisvol toerisme waar andere regio’s bij aan kunnen sluiten en van elkaar kunnen leren. Dit wordt bewerkstelligd o.a. door samen te werken met Overheid (Provincie en Gemeente) Ondernemers uit alle sectoren, Onderwijs, Marketing Groningen en de Groninger Toerisme Coöperatie.

Samen met de Britse toerisme-expert Anna Pollock en Michelle Holliday gaat een dwarsdoorsnede van de bevolking binnen het Westerkwartier
( 5 O`s)  samenwerken  aan een hechte, geïnformeerde gemeenschap van gastheren die in staat is een bloeiende toeristische bestemming in het Westerkwartier vorm te geven, te ontwikkelen en buiten de regiogrenzen uit te dragen. Het moet leiden tot het creëren van nieuwe projecten, nieuwe ervaringen en een hogere mate van betrokkenheid die een langer verblijf, hogere bezoekersuitgaven genereren en mogelijk negatieve effecten verminderen.

De opgedane ervaringen worden gevierd en gedeeld in een symposium met als doelgroep Noord Nederland en met de eerste nieuwe projecten.