10 Idee van: Aldert Zijlstra Publicatiedatum: 31 januari 2020

Toekomstbestendig Bourtange

Bourtange heeft behoefte aan een langetermijnvisie – een omgeving waar wonen, werken (middenstand) en recreatie in balans zijn. Waar onderhoud recht doet aan het karakter van de vesting maar waar ook plaats is voor verduurzaming en modernisering.

Bourtange is één van de bekendste vestingen in Nederland. Bourtange is aangemerkt als ‘woonkern met een toeristisch karakter’ – toch wordt het dorp in de weekenden en vakanties overspoeld met toeristen. Wat de exacte spin-off is van Bourtange voor de regio, is niet duidelijk.

Er moet gedegen onderzoek komen naar de economische waarde van Bourtange voor de regio, bijvoorbeeld in samenwerking met de Hanze of de RUG. Indien blijkt dat de spin-off groot is, zal dit ten goede moeten komen aan de vesting. Bourtange kent achterstallig onderhoud waar de regio mogelijk aan kan bijdragen om dit op te lossen.