20 Idee van: Coen van Dijk Publicatiedatum: 22 januari 2020

Toekomst School

Werkloze jongeren krijgen op onderwijsinstellingen, die speciaal gericht zijn op de actuele en toekomstige thema’s, trainingen om te acteren op de actuele en toekomstige arbeidsmarkt.

In het project toekomstbeeld voor de Hanzehogeschool heb ik het thema Educatie & Arbeidsmarkt onderzocht. De probleemstelling geeft aan dat de provincie Groningen relatief veel jeugdwerkloosheid kent. Tijdens het project ben ik getipt door mijn begeleidster Elles Kazemier, dat de oplossing in het probleem kan liggen. Jongeren door middel van gericht onderwijs klaarstomen voor de toekomstige arbeidsmarkt kan hierin een oplossing zijn. Zo kunnen jongeren getraind en ingezet worden om leegstaand monumentaal vastgoed op een duurzame manier te herontwikkelen. Op deze manier krijgen jongeren een kans op de arbeidsmarkt en kan het monumentale vastgoed in de provincie blijven bestaan in al haar glorie!