13 Idee van: Egbert Boertien Publicatiedatum: 30 maart 2020

Tiny High

De Toukomst van Groningen,

Woningen voor starters, hand in hand laten gaan met Verduurzaming en Vergroening van de Stad.

De ambitie van dit idee stoelt op een 3 tal principes, die mits gelijktijdig ingezet elkaar gaan versterken en daarmee de financiële haalbaarheid vergroten. Door het 2e landschap van de stad te analyseren en te gebruiken voor compacte woningen. Tiny, micro, nano woningen te plaatsen op daken die nu nog onbenut worden. Door deze daken als vrije kavels te zien.

De voorwaarde aan het kavel is dat ze het gebouw, hun gastheer, zeer goed behandelen. Door energie en koeling te geven aan het gebouw, het gebouw waarop ze rusten te verbeteren in alle opzichten om uiteindelijk een geheel energie neutraal, gasloos gebouw te worden, inclusief hun “definitieve” of “tijdelijke” bezoeker.

Regenwater wordt beter vastgehouden en komt nu met vertraging op de regenwaterafvoer waardoor overbelasting wordt voorkomen.

Het groen geeft het gebouw en de stedelijke omgeving verkoeling in de zomer.

Nauwe samenwerking met de VVE’s van de gebouwen is een vereiste om dit project te laten slagen. Het gebouw met zijn bewoners moet open staan voor deze transitie. Men kan denken aan tijdelijke verhuur of zelfs verkoop van een dak-kavel. Opzetten van C.P.O / Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zullen moeten worden opgezet in samenspraak met de gebouwbeheerders en de toekomstige bewoners.

De bezoeker neemt bij vertrek zijn Tiny, Micro of Nano woning weer mee om uiteindelijk daar neer te strijken waar zijn hart of thuis is, om verder te kunnen uitgroeien.

De doelstellingen die bij deze transitie gehaald kunnen worden zijn:

-woonruimte aanbod voor starters vergroten.

-onderhoud en verbetering van de bestaande bebouwing.

-versterken en verduurzamen van de gebouwschil.

-verbeteren van het rainproof maken van de stad.

-gasloos gebouw.

-energie neutraal gebouw

-bio diversiteit vergroten

-CO2 opname vergroten

Het idee stamt uit mijn studie tijd aan de Hanze hoge school in Groningen en heeft een uitwerking gevonden in het verbeteren van portiekgebouwen in Pendrecht tijdens mijn vervolg studie aan TU in Delft. Inmiddels nu een zelfstandig buro www.Archidix.nl die deze doelstellingen zoals hierboven omschreven, als missie en visie heeft.

Het draagt mijn inziens bij aan actuele vraagstukken en tevens in de verdere toekomst van Groningen doordat het op meerdere schaal niveaus bijdraagt aan de kwaliteit van de stad.

Indicatief is nu een gedeelte van de stad schetsmatig ingevuld, het concept werkt echter op ieder gebouw wat voor dit concept open staat.