3 Idee van: Joep Postma Publicatiedatum: 19 maart 2020

The Bigger Picture

Door complexe en globale uitdagingen verandert onze samenleving. Het zorgt voor een verschuiving in waarden en normen. Wij voor ik, gebruik boven bezit en zingeving boven status. Hoe kunnen we de 17 SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties) en de groeiende ondernemende mindset het beste faciliteren voor het oplossen van globale en complexe uitdagingen? Middels een plek waar kennis gedeeld wordt, waar relevante connecties worden gemaakt, en waar één overeenkomend doel heerst: een positieve impact maken op moeder aarde.

Samen Duurzaam Ondernemen
Door complexe en globale uitdagingen is onze samenleving in beweging gezet. De mensheid moet actie ondernemen, wil het zichzelf beschermen en een vergelijkbare leefomgeving achterlaten voor toekomstige generaties. Dit zorgt voor een verschuiving in waarden en normen. Wij voor ik, gebruik boven bezit en zingeving boven status.

Deze veranderingen worden in gang gebracht door ondernemers; ondernemers die zich niet simpelweg richten op winstoptimalisatie, maar met hun product of dienst willen bijdragen aan een betere wereld. Zingeving, kennisdeling en co-creatie staan hierbij centraal. Werknemers komen voor meer dan monetaire motieven naar hun werk, bedrijven stellen hun technologie open-source beschikbaar en overheden, corporates en start-ups werken in samenhang aan onze toekomst. Samen en niet alleen, informatie delen in plaats van afschermen en intrinsieke motivatie boven extrensieke stimulans.

Op globaal niveau komen landen bijeen om uitdagingen zoals de huidige pandemie, de klimaatcrisis en ongelijkheid te bestrijden. In 2015 introduceerde de VN 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hoe kunnen we deze 17 doelstellingen en de groeiende ondernemende mindset het beste faciliteren voor het oplossen van globale en complexe uitdagingen?

Middels een plek waar kennis gedeeld wordt, een plek waar relevante connecties worden gemaakt en een plek waar iedereen één overeenkomend doel heeft: een positieve impact maken op moeder aarde.

Met gedachtengoed uit de Betekeniseconomie en de effectieve altruïsmebeweging, is deze plek in staat om ondernemers te activeren het grotere plaatje te overzien en te stimuleren om hun impact te vergroten. Er wordt gekeken naar de stad, de provincie, het land en het continent, met een globaal perspectief.
Dit is een plek waar iedereen zich gelijkwaardig en thuis voelt. Bij binnenkomst voel je de energie, de energie die kenmerkend is voor een revolutie, de energie waar je energie van krijgt. Vernieuwing, hoop en solidariteit komen hier samen.

Deze plek biedt kantoorruimte voor impact-ondernemers waarbij zowel gevestigde bedrijven als start-ups samensmelten. Op de begane grond is dit een levende plek waar iedereen welkom is en gebruik kan maken van duurzame initiatieven zoals een kledingbibliotheek, een restaurant die puur werkt met lokale seizoensproducten en een verduurzamingslab waar mensen worden begeleid op hun duurzaamheidsreis aan de hand van producten, diensten en manier van leven, medegeselecteerd door Platform Klooker.

Het is een plek om als mensheid te evolueren en kennis en inspiratie op te doen, waar iedereen welkom is voor lezingen over thema’s zoals effectief altruïsme, de verborgen impact en de derde industriële revolutie, die ervoor zorgen dat we allemaal het grotere plaatje zien en onze focus kunnen scherpstellen.