4 Idee van: micha klaarenbeek Publicatiedatum: 30 maart 2020

Textielsorteercentrum Groningen

Jaarlijks beland er nog een grote hoeveelheid textiel in de verbrandingsovens. En dat terwijl de productie van deze goederen veel impact hebben op het milieu; daarom zou je deze goederen het liefst zo lang en optimaal mogelijk hergebruiken.

 

Door middel van een Gronings textielsorteercentrum kunnen textielstromen hoogwaardiger worden ingezet binnen andere (lokale) sectoren. Kleding dat bij het centrum binnenkomt wordt handmatig of met een geautomatiseerde scan techniek van elkaar gescheiden. Hierdoor ontstaan gescheiden en daardoor hoogwaardige(re) textielstromen die een nieuwe functie kunnen vervullen in andere industrieën. Denk aan vulmateriaal, gerecycled textiel, of als input voor chemische recycling processen. Dit concept zou in samenwerking met Leger des Heils / Kringlopen / Gemeenten / Renewi kunnen worden opgezet. Een mooi voorbeeld, waarop dit idee is gebaseerd, is het textiel sorteer- en distributiecentrum van Leger des Heils / ReShare in Deventer.

 

Uitvoering van dit idee levert het volgende op voor Groningen:

  • Hoogwaardige(re) inzet van textiel afval
  • Werkgelegenheid
  • Lokale kringlopen van materiaal