5 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 18 maart 2020

Terug naar de Toekomst

Op een moderne wijze legt een nieuw informatiecentrum het verleden van Oost-Groningen bloot. Met het accent op de ontwikkeling van de industrialisatie. Strokarton. Een restproduct zonder waarde werd een product om trots op te zijn. Een museum en doe-centrum op de plek waar de ontwikkeling plaatsvond: De Toekomst Scheemdermeer.

Aan het einde van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw startte de industrialisatie ook in Oost-Groningen. Bij de boer kwam minder werk, de boer zag kansen in de verwerking van zijn stro tot strokarton. Er werden boerencoöperaties opgericht en in de hele regio verschenen strokartonfabrieken.

Een fabriek is gerenoveerd en inmiddels zijn grote plannen ontwikkeld. Mensen uit de Noordelijke museumwereld zitten momenteel bij elkaar om een plan te ontwikkelen dat past in het hele ‘Fabriek De Toekomst verhaal’. Deze gedachte ligt nu nog op de ronde idee-tafel en wordt de komende maanden ontwikkeld tot een heus plan. Het concept wordt spoedig afgestemd met de ontwikkelaars van de fabriek.

In grote lijnen ligt het in de verwachting dat het permanente museum/infocentrum de totale historie van de strokartonindustrie in kaart gaat brengen in de fabriek zelf. Wellicht is het bekend dat een deel van de oude (verweerde) machines nog altijd in de fabriek aanwezig zijn.
De historie, het heden en de toekomst worden belicht. Er wordt gebruik gemaakt van beschikbare oude beelden. In deze digitale tijd kan de fabriek de geschiedenis van strokarton, maar ook het verhaal van de Oost-Groninger/ Oldambtster op een moderne wijze verteld worden. Door middel van verlichting en animatie. Door gebruik te maken van telefoon, tablet, maar ook door computergestuurde kunst, is een deel van de oude fabriek weer in ‘gebruik’. Deze manier van werken past ook bij wat er de komende jaren met de fabriek gaat gebeuren.

De initiatiefnemers van dit ‘strokartonverhaal’ zien kansen op het gebied van scholing, (theater)voorstellingen, spel, thema’s, bezoekersdeelname en meer. Dit idee werkt versterkend. De initiatiefnemers van dit plan doelen op bezoek uit de regio – Oldambt, Oost-Groningen, Ost-Friesland Duitsland) – maar ook op bezoekers uit de provincie Groningen (Noord-West-Zuid) en zeker niet onbelangrijk: in combinatie met de overige projecten in en rond de fabriek De Toekomst (sterke naam) is dit project ‘Terug naar de Toekomst’ (werktitel) een stimulans voor het toerisme in Oost-Groningen.

Bereikbaarheid: Afslag 47 Heiligerlee (A7-Groningen-Bad Nieuweschans).
Omgeving: bosgebied (ontsluiting door middel van fiets- en wandelpaden over het Toekomstterrein), Scheemda, Midwolda, Heiligerlee, Winschoten