5 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Technologie voor meer bewegen bij kinderen

Het ontwerpen van een innovatieve high-end sportomgeving ondersteund met digitale middelen die kinderen motiveert, ondersteund en in hun kracht zet als het gaat om meer actief spelen, sporten en duurzaam bewegen. De afgelopen decennia zijn verschillende toepassingen ontwikkeld om kinderen (en volwassenen) meer plezier te laten beleven aan bewegen en sporten én individuen meer inzicht te geven in hoeveel en hoe goed zij bewegen. Daarnaast biedt de telefoon, maar ook bv. sensor-technologie een wereld aan mogelijkheden om kinderen op een duurzame en aansprekende manier persoonlijk te motiveren tot actief spel en sport.

En dit is hard nodig! Het is bekend dat veel kinderen te weinig bewegen. Gedeeltelijk komt dit door een inactieve leefstijl, de t.v. en videogames winnen het al snel van een potje voetbal buiten. Daarnaast is het bewegingsonderwijs sterk gericht op competitie en winnen. Vooral leuk voor de winnaars. Veel minder leuk en demotiverend als je minder goed bent in sport of niet competitief bent ingesteld. Het gevolg op de lange termijn is een afkeer voor sport en bewegen met de bijkomende gezondheidsproblemen en -kosten op latere leeftijd.

Met het project Fit for Play willen we hier verandering in brengen! Wij willen een platform realiseren met diverse soorten bewezen effectieve beweeggames (ondersteund door nieuwe technologieën). Kinderen en hun vriendjes krijgen op basis van hun eigen voorkeuren, behoeften en mogelijkheden de kans om op een bij hen passende manier te bewegen. Daarnaast zal het platform de professionals van Huis voor de Sport (en andere stakeholders) ondersteunen bij de doelstelling om meer inactieve kinderen structureel te betrekken bij het beweegaanbod in de gehele Provincie Groningen

Samenwerkingen

·         Hanzehogeschool

·         Huis voor de Sport Groningen

·         8D Games Leeuwarden

·         UMCG Beatrix-oord