23 Idee van: Esther Bright Publicatiedatum: 31 maart 2020

Taal en Digitaal! Voor ouders van jonge kinderen.

65.000 Groningers hebben moeite met lezen en schrijven en hebben moeite deel te nemen aan de digitale wereld.

Dit plan wil mensen helpen met het kunnen meedoen in onze mooie stad en provincie: door een training voor ouders in de Nederlandse taal, kennis over de eigen rol in de taalopvoeding van jonge kinderen in de Nederlandse samenleving, en digitale vaardigheden van ouders in combinatie met mediawijsheid in het gezin. Dit willen we realiseren door het geven van een cursus Taal en Digitaal en het beschikbaar stellen van devices en WIFI aan gezinnen met jonge kinderen die niet over de middelen beschikken om deze zelf aan te schaffen.

Dit plan is gebaseerd op het taaltraject Samenleren. In het project Samenleren, waar laagtaalvaardige ouders een taalcursus krijgen aangeboden, wordt samengewerkt met diverse Groningse partijen als Molendrift, Bereslim, WIJ, Noorderpoort, Dig050, GGD, Vluchtelingenwerk, basisscholen en kinderopvang. Zie: https://www.oogtv.nl/2018/09/taaltraject-samenleren-van-start-samen-laaggeletterdheid-in-groningen-tegengaan/

Samenleren wordt ook in de provincie Groningen aangeboden: In Delfzijl, Scheemda, Muntendam, Grootegast en Hoogezand. In Midden-Groningen is Stichting Kwartier Zorg & Welzijn bij Samenleren betrokken.

In dit plan breiden we het bestaande taalaanbod van Samenleren verder uit met het aanbieden van digitale vaardigheden. Uniek hierin is dat we samenwerken met ouders die zelf de cursus Samenleren al gevolgd hebben. En we werken samen in dit project met Dig050. Dig050 biedt ondersteuning aan mensen op het gebied van computers en activeert mensen tot deelname aan de digitale wereld.

Met dit plan willen we voor gezinnen in de stad en de  provincie Groningen die niet over de benodigde middelen beschikken, zorgen voor een computer of laptop thuis. Ouders krijgen de cursus Taal en Digitaal, Dig050 ondersteunt ouders in het gebruik van de computers. En ouders krijgen ondersteuning thuis.

Nu we middenin de coronacrisis zitten, merken we dat veel ouders met jonge kinderen (onderbouw van het basisonderwijs) niet over de benodigde devices en de vaardigheden beschikken om hun kind thuis te begeleiden in hun leerproces en om volop te profiteren van de digitale leermiddelen die ingezet worden nu de scholen dicht zijn. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwt: “Als scholen massaal overgaan op e-learning, krijgt de digitale kloof die wordt bepaald door internetverbindingen, toegang tot apparaten en vaardigheid meer invloed”. Zie: https://nos.nl/artikel/2328823-zorgen-over-niveauverschil-thuislerende-kinderen-verschillen-straks-groot.html
Een cursus om ouders digitaal vaardig te maken en het bezit van een goede computer in het gezin kan hiermee de onderwijskansen van kinderen bevorderen.

Als mensen zich kunnen redden in de Nederlandse taal en in de digitale wereld en hun kinderen hierin kunnen begeleiden, draagt dit direct bij een het welbevinden en een goede toekomst van Groningen.