45 Idee van: GeneRaadCie Oldambt Publicatiedatum: 06 maart 2020

Subsidie voor start-ups in Groningen

Wanneer studenten afstuderen aan de RUG, Hanzehogeschool of een van de mbo-instellingen, biedt de provincie hen de kans om bij het beginnen van een start-up hulp of subsidie te krijgen.

Jongeren die afstuderen en de ambitie hebben om een start-up te beginnen, kunnen gebruik maken van een subsidieregeling van de provincie, zolang hun bedrijf zich vestigt in Groningen.

Deze subsidie kan onder andere bestaan uit:
– Belastingvoordeel
– Startkapitaal
– Het gebruik mogen maken van een gebouw of kantoorruimte
– Hulp/ advies van professionals

Wanneer jongeren gebruikmaken van deze subsidie en hun bedrijf starten in de provincie, zorgen we ervoor dat de krimp wordt tegengegaan en de werkgelegenheid in de provincie stijgt.

Hierdoor stijgt de leefbaarheid en wordt de lokale economie gestimuleerd. Dat bevordert weer de werkgelegenheid.

Onderaan de streep begint hier de cyclus opnieuw (verdere werkgelegenheidsstijging, verdere leefbaarheidsstijging en minder krimp enzovoort).

Zo zorgen we ervoor dat de subsidie zichzelf uiteindelijk terugverdient en kun je de subsidies in de loop van de tijd (als dat nodig is) afbouwen of zelfs stopzetten.