7 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 06 maart 2020

Subsidie van start-ups

Op het moment dat een student in de provincie Groningen afstudeert, biedt de provincie hem of haar een subsidie aan voor een start-up in Groningen. Hierdoor gaat de werkgelegenhied omhoog, stijgt de leefbaarheid, is er minder krimp. De economie verbetert waardoor de werkgelegenheid blijft toenemen. Met dit plan bestrijden we vergrijzing, werkloosheid en leegstand.