3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 maart 2020

Sterk beroepsonderwijs met brede betekenis

Een tekort aan goed opgeleide vaklieden dreigt ook in de regio Oost-Groningen. Een breed opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs houdt jongeren langer vast in de regio en kan de krimp en ontgroening vertragen. Hiervoor willen we Campus Winschoten sterk profileren. We willen uitdagend onderwijs realiseren, met flexibele leerroutes met differentiatie in tempo en niveau.

Op twee plaatsen in de provincie Groningen zijn door Noorderpoort, Terra, Dollard College en Ubbo Emmius unieke situaties gerealiseerd: in Stadskanaal en in Winschoten zijn deze vormen van onderwijs (het voortgezet onderwijs en het mbo) gezamenlijk gehuisvest. Daarmee zijn er optimale kansen voor sterk beroepsonderwijs dat gezamenlijk anticipeert op een opdracht die verder gaat dan het behalen van een diploma. Het onderwijs heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de omgeving en de regionale arbeidsmarkt. Een tekort aan goed opgeleide vaklieden dreigt ook in de regio Oost-Groningen. Een breed opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs houdt jongeren langer vast in de regio en kan de krimp en ontgroening vertragen.

Tegen de achtergrond van bovengenoemde zaken willen we Campus Winschoten sterk profileren. We willen uitdagend onderwijs realiseren, met flexibele leerroutes met differentiatie in tempo en niveau. Hieronder geven we voorbeelden van mogelijkheden. Er is ongetwijfeld nog veel meer mogelijk. Vooralsnog noemen we:

  • We gaan werken met een drempelloze overgang tussen klas 4 vmbo en klas 1 mbo. De opleidingen zijn met elkaar verweven. Een leerling die vmbo 4 op zijn gemak kan doen krijgt de mogelijkheid een begin te maken met zijn mbo-opleiding.
  • Binnen Campus Winschoten zijn verschillende routes te volgen:

– We gaan op zoek naar andere routes zoals de vakmanschapsroute waarbij het vmbo samen met het mbo de leerling toeleidt naar een diploma niveau 2.

– We willen binnen de TL/GL opleiding de route informatietechnologie aanbieden die aansluit bij de opleiding Expert IT-systems niveau 4.

  • Een goed toegeruste school voor beroepsonderwijs heeft de basisinfrastructuur om ook havo- en vwo-leerlingen te helpen in hun studiekeuze en uiteindelijk bij hun toekomst op de arbeidsmarkt.
  • Innovatie is een sleutelwoord voor de school. Innovatie op het gebied van techniek, zorg en ondernemen. De locatie kan ook start-ups aan zich koppelen om innovaties verder te ontwikkelen en in de markt te zetten.
  • Campus Winschoten heeft relaties met de provinciale en gemeentelijke overheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de vraag of de school een rol kan spelen bij het opleiden van inwoners die niet beschikken over een startkwalificatie (curatief), maar gaat ook veel aandacht uit naar het voorkomen van schooluitval (preventief).
  • De leerlingen komen in aanraking met bedrijven door het uitvoeren van realistische opdrachten in een krachtige leeromgeving, waardoor ze ook kennismaken met bedrijven uit hun omgeving waar ze wellicht later willen gaan werken.
  • Campus leidt de leerlingen samen met de bedrijven op, waardoor de kans op een mismatch wordt verkleind.
  • Campus verkleint de de ‘kloof’ tussen onderwijs en bedrijfsleven door meer relevant, praktisch onderwijs te bieden.
  • Campus draagt bij aan het ontwikkelen van vaardigheden bij leerlingen en burgers om zo mee te werken aan een leven lang leren.