17 Idee van: Bram Reudink Publicatiedatum: 09 maart 2020

Sportpark en wijkcentrum van de toekomst

Het sportpark van de toekomst staat midden in de wijk. Het is dé verzamelplaats waar burgers elkaar ontmoeten om (individueel of gezamenlijk) te sporten en nog veel meer. Zo is er ruimte voor andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals een muziekschool, loopgroepjes, de schaakvereniging, een kinderopvang, een huiswerkinstituut, vergadercentrum en noem het maar op. De plek waar alle wijkbewoners elkaar ontmoeten om hun vrije tijd op een door hun gewenste manier door te brengen!

Dit plan is opgesteld door Sportkoepel Groningen als visieplan voor sporten, bewegen en andere vormen van vrijetijdsbesteding in de gemeente Groningen. Hierbij ziet de Sportkoepel een uitgelezen kans om sport en bewegen optimaal te integreren met alle wijkactiviteiten en aansluiting te vinden bij onderwijs, cultuur en zorg. Hierbij leunt de organisatie op initiatieven die elders in het land ook opgepakt worden, zoals Vitaal Sportpark; een plan van de provincie Gelderland.

Dit idee is onze visie op hoe sport en bewegen in het midden van onze maatschappij kan worden gezet om burgers van kinds af aan kennis te laten maken met sport en een gezonde levenswijze. Wij zijn er van overtuigd dat als je als kind een gezonde levenswijze aanleert, je hier een leven lang plezier van hebt. Het bevordert de persoonlijke levensvreugde, maar zorgt ook voor minder ziekte met alle maatschappelijke voordelen van dien.

Daarnaast is het Sportpark van de toekomst de trekpleister van de wijk. Alle wijkbewoners komen naar het centraal gelegen sportpark. Is het niet om te sporten, dan wel om bijles te krijgen of een kookworkshop te volgen of de kinderen bij de bso af te leveren en dan zelf nog een paar rondjes te rennen. Maximale sociale cohesie en integratie, dé pleisterplaats van de buurt!

Suikerunie terrein
De Sportkoepel zou het liefst zien dat deze visie overal in de gemeente wordt ingevuld, maar laten we beginnen waar we de mogelijkheid zien en dat is het Suikerunie terrein. Hier zal, zo hebben wij begrepen, op korte termijn een plan komen vanuit gebiedsontwikkeling. Wij stellen voor dat ons idee, het Sportpark van de toekomst, onderdeel wordt van de het gehele gebiedsplan.

Groen
Natuurlijk moet het sportpark ook tegemoetkomen aan de eisen van deze tijd gelet op duurzaamheid. We willen een CO2 neutraal sportpark wat voorziet in haar eigen energievoorziening door middel van groene stroom. Daarbij wordt er veel groen gerealiseerd om ook een aantrekkelijke plek te zijn voor ontspanning en recreatie.

Investering
De verwachte investering zal rond de 10 miljoen euro liggen. Dit is een zeer grove inschatting op basis van de kosten die zijn gemaakt voor de investering van recente sportparken met een multifunctionele bestemming.