50 Idee van: Wiebrand Top Publicatiedatum: 30 maart 2020

Sociale verbinding door beweging in jouw buurt!

Binding en natuur
Sociale binding is een basisbehoefte van de mens. Van nature hebben we de behoefte om onderdeel te zijn van een groep waar we ons veilig en geaccepteerd voelen. Een andere basisbehoefte is natuur. In de buitenlucht zijn is goed voor je gezondheid en al helemaal als dat gecombineerd wordt met beweging. Het is een feit dat we de norm van gezond bewegen niet halen. Daar kan de aanpak van Topvitae voor jong en oud verandering in brengen.

 

Kwetsbare doelgroepen en de samenleving
Delen van de provincie Groningen, van stad tot ommeland, kenmerken zich door een lagere sociale economische status. Denk aan eenzaamheid, armoede en financiële problematiek. Dit kan zorgen voor veel stress en een negatieve spiraal in het leven. Met een preventieve aanpak gericht op de mentale en fysieke gezondheid van de deelnemers kan de spiraal doorbroken worden. Een bijkomend voordeel kan zijn dat de dure zorgvraag zal verminderen. De oudere inwoners van de provincie Groningen moeten we hierbij ook niet vergeten. Door op een speelse manier deelnemers samen te laten bewegen, ervaren ze meer verbinding en zien ze het niet als inspanning maar als plezier. Ook zullen er workshops, cursussen en andere activiteiten gegeven worden gericht op het verhogen van de vitaliteit.

 

Vitaliteitsprofessionals
De begeleiding voor de beweegmomenten kunnen verzorgd worden door sportprofessionals. Voor sommige mensen is bewegen alleen echter niet voldoende. Cursussen, workshops en mogelijk één op één coaching zijn dan nodig om (kwetsbare) mensen te helpen met levensvragen en de tools om tot een vitaler leven te komen. Het helpen met de focus op, en het volhouden van de gewenste hulpvraag is hierin van essentieel belang. Deze trajecten zullen verzorgd gaan worden door vitaliteitsprofessionals.

 

Mobiele trailer
We maken gebruik van een mobiele trailer die volledig is uitgerust met sport en spel attributen. De trailer wordt binnen enkele minuten omgebouwd tot een overdekte ruimte van + /- 100m2. Voor veel mensen is de weg naar een vereniging of sportschool een hoge drempel. Met deze trailer is een unieke en veel toegankelijkere mogelijkheid bedacht. We komen met de trailer naar de inwoners toe om droog en uit de wind onder begeleiding te bewegen.

 

Sportcomplexen, (school)pleintjes, parken, etc.
Het is heel goed mogelijk om, in overleg met gemeenten, dorpsbelangen, wijkbelangenverenigingen, in wijken of de kleinere plattelandsdorpen de faciliteiten van het bestaande sportcomplex te gebruiken. Op deze manier krijgt een sportcomplex een multifunctioneel karakter en draagt Topvitae bij aan een extra inkomstenbron (d.m.v. bijvoorbeeld huur- en kantine inkomsten) voor de betreffende verenigingen.

 

Ook schoolpleinen, buurthuizen, multifunctionele centra, (grote) parkeerplaatsen en parken zijn geschikt. Topvitae komt met de mobiele trailer in principe overal en zorgt voor een vast en vertrouwd gezicht in jouw buurt voor nu en in de Toukomst!