2 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 februari 2020

Social netwerk Groningen: Grunbouk

Ontwikkel een eigen sociaal media platform als alternatief voor Facebook, Twitter en LinkedIn: Grunbouk. Het platform kan dienen als provinciaal netwerk om ideeën uit te wisselen, te laten zien waar je mee bezig bent en om verbindingen te leggen.

De grote opgaven waar we met z’n allen voor staan kunnen slechts opgelost worden als we op grotere schaal nadenken en samenwerken. Bijvoorbeeld de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, landschapsvervuiling, energietransitie, mobiliteit, bevolkingsdaling, et cetera.

Het platform kan ook een einde maken aan de vele dubbelingen van posts die in de huidige social media worden geplaatst. Iets nieuwswaardigs wordt nu vaak meerdere keren geplaatst door verschillende instanties. Dit kost al die instanties ook veel werk maar het vervuilt ook ieders ’tijdlijnen’ in de socials.

Een eigen – reclamevrij/arm – platform kan worden ontwikkeld door een samenwerking van de vele goede Groningse internetbedrijven. Bovendien wordt de kas van machtige Amerikaanse bedrijven hiermee niet gespekt, en daarmee ook Trump niet via belastingen en netwerkmacht.

Het platform kan uiteraard ook open staan voor geïnteresseerden uit de rest van Nederland. Zij krijgen hiermee één duidelijk portaal waar ze alle ontwikkelingen in Groningen kunnen volgen.