10 Idee van: Marco Agema Publicatiedatum: 18 maart 2020

Snacken van de Toekomst

In Nederland en ook in Groningen vormen snacks een steeds belangrijker onderdeel van het dagelijks eetpatroon. We hebben steeds meer kleinere eetmomenten op een dag en eten steeds vaker buiten de deur. Dit staat lijnrecht tegenover een aantal maatschappelijk uitdagingen, zoals gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes, milieuproblemen, energie, foodwaste en voedselproductie.

De Aanleiding
De wereld van het “snacken” is aan het veranderen. In Nederland en ook in Groningen vormen snacks een steeds belangrijker onderdeel van het dagelijks eetpatroon. We hebben steeds meer kleinere eetmomenten op een dag en we eten steeds vaker buiten de deur. De verwachting is dat dit bij de toekomstige generatie alleen maar zal doorzetten. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar het huidige aanbod van snacks is vaak niet verantwoord; niet gezond en vaak niet duurzaam.

De toename van het “snacken” staat op dit moment lijnrecht tegenover een aantal maatschappelijke problemen. Toenemende gezondheidsproblemen zoals obesitas & diabetes. Milieuproblemen zoals verpakkingen, foodwaste en voedselproductie. Maar ook heeft het invloed op bijvoorbeeld armoede, honger en verantwoorde productie en consumptie.

Oké, we willen het anders. Maar waar moeten we naar toe? Hoe kunnen we het snacken én lekker én verantwoord laten worden? Hoe kunnen we de producten verbeteren? Wat wil de consument? Gaan we naar meer plantaardig, vegetarisch, insecten, hybride producten?

De problemen
De uitdagingen die er voor de snackwereld liggen zijn zo enorm, zo divers en zo complex, dat dit voor veel partijen belemmerend werkt. De risico’s zijn voor veel ondernemers groot, zodat velen kiezen voor het vertrouwde. Maar stilstand is achteruitgang. Dat is jammer, want als er ergens grote stappen gemaakt kunnen worden voor zowel mens als milieu, is het wel in de wereld van snacken. Het antwoord is dat niemand nog weet hoe het snacken van de toekomst eruitziet, maar wel dat je gezamenlijk het snacken van de toekomst vorm kan geven. Samen met lokale producenten, consumenten, het onderwijs en met de lokale ondernemers.

Snackbar van de Toekomst.
Een onafhankelijke organisatie die door middel van inspiratie, innovatie en implementatie gezamenlijk de toekomst van het snacken vormgeeft. Dit doet de Snackbar van de Toekomst door partijen uit de hele keten bij elkaar te brengen; snack bereiders, producten, toeleveranciers, bedrijven, afnemers, opleidingen en consumenten. De Snackbar van de Toekomst heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in onder andere een inspiratiewagen waarmee zij aanwezig zijn op diverse locaties, festivals, events, bijeenkomsten en bij bedrijven.

Meer impact door onderzoek en data
Deze activiteiten zouden veel meer waarde kunnen hebben, richting geven en meer impact hebben als we hier een overkoepelend onderzoek aan kunnen koppelen en data kunnen vastleggen. Een platform dat onafhankelijk is en de innovatie en implementatie van verantwoorde snacks aanjaagt, ondersteunt met onderzoek en data. Aan de hand van deze onderzoeken en data kunnen ondernemers met beperkt risico stappen zetten in de goede richting. Bereiders, kantines en toeleveranciers zullen eerder hun assortiment aanpassen en het biedt kansen voor regionale partijen om verantwoorde snacks te ontwikkelen.