3 Idee van: Bart Verkerke Publicatiedatum: 31 maart 2020

Smart Human Ecosysteem

Er zijn toenemende problemen met bemensing en bekostiging van de zorg. Dit heeft een negatieve impact op patiënten, burgers (ook voor mantelzorgers), zorgpersoneel en de maatschappij als geheel.

Medische technologie kan uitkomst bieden: in de toekomst kunnen sensoren en kunstmatige intelligentie worden ingezet om mensen niet alleen  genezen, maar helpen voorkomen dat ze ziek worden. Het gaat om preventie, de stap van cure naar care. Op dit moment dragen burgers al een aantal  sensoren mee via bijvoorbeeld een Smart Watch of mobiel. Dit worden er veel meer. Burgers die sensoren inzetten om gezond te blijven, noemen we Smart Humans. De sensoren geven een beeld van hun gezondheid en leefstijl, met kunstmatige intelligentie wordt kennis in het UMCG omgezet in adviezen aan burgers hoe gezond te blijven.

Noord-Nederland is goed in het ontwikkelen van medische technologie (MedTech), zoals door Lode en Philips, om patiënten, burgers, mantelzorgers en zorgpersoneel te ondersteunen, en daarmee de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden. Om preventieve technologie mogelijk te maken en  MedTech-bedrijven in Noord-Nederland te ondersteunen, is het plan om een Smart Human MedTech innovatie-ecosysteem op te zetten. Het ecosysteem is een groot netwerk van bedrijven en kennisinstellingen. In dit ecosysteem werken bedrijven samen met UMCG, RuG, Hanzehogeschool en NHL om nieuwe preventie-producten te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Met de Groningse cultuur kan dat: Groningers zorgen met een no-nonsense-instelling dat er een oplossing komt. Het innovatie-ecosysteem is nu al zo aantrekkelijk, dat het MedTech-bedrijven uit de hele wereld aantrekt, zoals BlackTopLabs uit de Verenigde Staten. Het innovatie-ecosysteem zorgt dat uitdagingen van de samenleving worden opgelost en creëert werkgelegenheid.

Dit MedTech innovatie-ecosysteem komt voort uit het research-centrum SPRINT, waarin 4 kennis-instellingen en 50 Noord-Nederlandse bedrijven al samenwerken op MedTech-gebieden, anders dan de Smart Human. Voordeel hiervan is, dat ze al vertrouwd zijn met elkaar en elkaars sterktes kennen.

We willen dit Smart Human MedTech innovatie-ecosysteem gaan vormgeven om de uitdagingen aan te pakken, productideeën te creëren, deze om te zetten in innovatieve producten en op de markt te zetten. Hiermee houden we de burgers in Groningen gezonder, de zorg betaalbaar en bemensbaar, en zorgen we voor veel werkgelegenheid in Groningen.

Door het Smart-Human-initiatief te koppelen aan het Smart-Building- en Smart-Industry-initiatief, creëren we in Noord-Nederland een unieke positie: Met onze expertise gaan slimme mensen werken in slimme industrieën, waar arbeidsuitval voorkomen wordt en gaan wonen in slimme huizen, waarin ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze blijven gezond, de bedrijvigheid neemt toe. En we dragen bij aan een duurzame gezondheidszorg. De kennis, de bedrijven, de mentaliteit hebben we, het Smart Human innovatie-ecosysteem ontbreekt alleen nog.