20 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 januari 2020

Slow Groningen

Nee, we willen niet overstroomd worden door toeristen zoals in Giethoorn, maar we willen wél delen hoe mooi het hier is en met behulp van toeristen het platteland gezellig, mooi en leefbaar houden. Toerisme blijft alleen maar groeien en Slow Tourism is een blijvende trend. De Groninger Ommelanden bieden alles wat de Slow Tourist zoekt.

Goed beschouwd is de provincie één groot openluchtmuseum; wierden van 2500 jaar oud met de authentieke dorpjes, reusachtige boerderijen met slingertuinen, borgen, kerken en molens gecombineerd met rust en ruimte, natuur, de Waddenzee en veel cultureel aanbod. Dit zijn perfecte ingrediënten om de hele provincie (Westerwolde is al begonnen) als paradijs voor de Slow Tourist te bestempelen. De inkomstenbron kan worden ingezet om het Ommelandse erfgoed in stand te houden en inkomen te genereren voor bewoners.

Slow dorp
Per dorp of microregio wordt een organisatie opgezet die lokaal coördineert en het budget beheert. Een overkoepelende organisatie beheert de website en andere media, promoot deze en verzorgt de financiële administratie. Slow Tourists kiezen hun dorp of regio en stellen hun eigen programma samen, van tevoren of ter plekke. Kleine musea en dorpshuizen kunnen een heel belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld te fungeren als poort naar de regio, een soort bezoekerscentra op het platteland. Daarnaast bieden zij verdieping in lokale onderwerpen.

Toeristen verblijven bij mensen thuis of in een B&B en lopen mee en leren van bewoners. Er is per dorp of regio een ruime keus uit activiteiten. Voorbeelden zijn: bezoek aan een boerderij, mee naar de kerk, mee-eten bij een gezin, bingo in het dorpshuis, helpen in de tuin van een kunstenaar, boodschappen doen voor een oudere inwoner en samen koffiedrinken, lokaal gerecht koken, lokaal museum bekijken, schildercursus volgen, wandeling in omgeving met een gids, kanotocht, bierbrouwen, snoeien van houtwallen, slapen op een hooizolder, kaasmaken, eten in een lokaal restaurant, een dagje naar een kuuroord, koolzaadroute rijden, treinreisje met de STAR, wadlopen, yoga in de wei, onkruid wieden bij de bioboer inclusief een lunch op het land.

Inkomsten
Er komt een betalingssysteem waarvan, naast de aanbieders van de activiteiten, ook de dorpen en de omgeving profiteren. Inkomsten per regio worden gebruikt voor:

•Opknappen dorp, zoals onderhoud dorpshuis en speelgelegenheden
•Natuurvriendelijke landschaps- en landbouwprojecten
•Zelfvoorzienend worden en duurzame energie

Voordelen

•Economische impuls voor de hele provincie
•Meer voorzieningen op het platteland die door iedereen te gebruiken zijn
•Sociale cohesie in en tussen gemeenschappen wordt versterkt
•Budget komt beschikbaar voor lokale gemeenschappen om naar eigen inzicht in te zetten in de leefomgeving

Indirect help dit project bij het in stand houden van authentieke landschapselementen, zoals wierden, maren, borgen, kerken, dorpsgezichten, bomen, dijken en boerderijen. Het stimuleert relatief kleinschalige, natuurinclusieve landbouw met een rijke biodiversiteit, waarbij boeren wel een goed inkomen krijgen door bijvoorbeeld lokaal producten te verwerken en af te zetten.