13 Idee van: Stichting Landschap Oldambt Publicatiedatum: 01 april 2020

Sloop en herstelfonds Oldambtster Goud

Mede aan de hand van foto’s is een lijst van zestien panden samengesteld die in aanmerking komen voor sloop of mogelijk voor restauratie. Deze rondgang door het Oldambt kan als leidraad dienen voor een beleid de identiteit van het Oldambt en zijn typerende boerderijen te behouden. Uit de foto’s blijkt duidelijk welke boerderijen in aanmerking komen voor sloop en welke mogelijk behouden kunnen blijven. Het landschap in het Oldambt is erfgoedwaardig en daar spelen deze kenmerkende boerderijen een speciale rol in.

Biodiversiteit
Daarnaast kan op de plaats van de te slopen panden een grotere biodiversiteit worden gerealiseerd. Landelijk is er al een ’Deltaplan biodiversiteit’ gestart. Als het gaat om te slopen boerderijen cq ruïnes kan het Oldambt naadloos bij dit project aansluiten. Op die plekken ontstaat zo een unieke biotoop. De biodiversiteit is in het gebied door de grootschalige ruilverkaveling in de jaren zestig van de 20ste eeuw dramatisch verminderd.

Inventarisatie ‘Goud Goed’
Op de bijeenkomst van de adviesraad “Pilot toekomst Oldambtster boerderijen “ op 29 jan. 2020, is door ons toegezegd een inventarisatie te willen maken van te slopen vervallen boerderijen om zo een inzicht te verkrijgen in de kosten van een te realiseren sloopfonds.

– Zwaagsterweg 35 (Scheemda, kaasboerderij): schuur slopen
– Midwolda, Hoofdweg 75, tegenover de Turflaan: herstel of sloop boerderij? Staan al hekken omheen.
– Midwolda, Huningaweg nr. ? tegenover Old School: slopen
– Midwolda , Huningaweg 13? Tegenover de Bredeschool: beeldbepalend, herstel!
– Finsterwolderhamrik/Kostverloren: slopen arbeiderswoning.
– Drieborg – Nieuw Beerta, Verlengde Hoofdweg nr. 7, 11 of 15 : slopen of bomenvrij maken, ook erf parallel aan de weg.
– Nieuw Beerta, Hoofdweg nr. 103 : slopen.
– Nieuw Beerta, Hoofdweg nr. 17 : herstel.
– Nieuw Beerta, Hoofdweg nr. 1 : arbeidershuisje slopen
– Nieuw Beerta, Hoofdweg nr. 8 : slopen.
– Beerta, Oudeweg, autobedrijf: grote rommelpot, inpakken met beplanting.
– Beerta, hoek Oudeweg-CG Wiegersweg: slopen en inpakken met beplanting.
– Hamdijk, nr. ? boerderij slopen incl. kapschuur.
– Hamdijk, naast de kolk: alleen kapschuur slopen.
– Hamdijk, nr. 41: slopen of herstellen
– Hamdijk, Spilleleen, nr. 29?: slopen.
– Hamdijk, nr. 25: slopen
– Hamdijk, nr. 22: herstel
– Hamsterweg, nr. 24: slopen
– Hamsterweg, nr. 8, schuur slopen.
– Hoek AE-weg en Oude Dijk (Provincialeweg): restant slopen
– Polderdwarsweg nr 6: boerderij en kapschuur herstellen. Zeer prominente plek in het landschap.

Totaal 16 te slopen panden. Sloopkosten inclusief herinrichting opgeruimde plekken, per pand circa € 25.000 euro. Ons inziens hebben de boerderijen gelegen aan onze historische linten prioriteit, te weten:
1. Midwolda, Oostwold, Goldhoorn, Finsterwolde, Ganzedijk , Finsterwolderhamrik, Kostverloren, Oude Dijk, Drieborg, Nieuw Beerta, Beerta, stoomgemaal.
2. Nieuw Scheemda, ’t Waar, Nieuwolda en Woldendorp.
3. Hamdijk.