33 Idee van: Kees Siderius Publicatiedatum: 18 maart 2020

Schoolpleinen Revolutie Groningen

Kinderen spelen steeds minder buiten. Een groen en gezond schoolplein daagt kinderen wel uit tot verkennend spel en onderzoekend ontdekken. Een veilige speelomgeving met planten en bomen, die fascineert en stress helpt verminderen. En een prachtige plek om les te krijgen; het schoolplein wordt het verlengstuk van het klaslokaal. Het Buitenlokaal heeft een positief effect op zowel concentratievermogen als leerprestaties. Dat gunnen we alle kinderen in Groningen!

Schoolpleinen Revolutie Groningen
Kinderen spelen minder buiten; die trend kruipt al jaren voort. Kinderen moeten spelen om hun energie kwijt te raken, anders worden ze te dik en zijn ze te druk. Maar buitenspelen is ook belangrijk voor de emotionele en cognitieve ontwikkelen. Goed voor fysieke en sociale vaardigheden, maar ook positief voor lezen en rekenen.

Veilige speelomgeving
Verschillende studies laten zien dat een open, ongestructureerde speelomgeving uitnodigt tot verkennend spel, tot onderzoekend ontdekken. Dergelijk spel vraagt om een speelomgeving die veiligheid biedt en stress helpt verminderen. Een omgeving die fascineert en uitnodigt tot onderzoeken, reflecteren en dagdromen. Een creatieve omgeving met planten en bomen is beter dan een schoolplein met alleen maar tegels.

Tijd voor de ‘Schoolpleinen Revolutie Groningen’ – een uniek initiatief van IVN Groningen en Stichting Kunst & Cultuur. Meer partners zijn van harte welkom.

Buiten les krijgen
Steeds meer scholen ontdekken de kracht van het buitenlokaal. Wij helpen de komende jaren scholen graag met het realiseren van een nieuw schoolplein, Het Buitenlokaal. Een lokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt. Een lokaal dat de fantasie prikkelt en waar ruimte is voor bewegen en culturele activiteiten. Het schoolplein wordt het verlengstuk van het klaslokaal en daarmee onderdeel van het lesprogramma.

Inspiratie en training
IVN Groningen en Stichting Kunst & Cultuur komen met inspirerende voorbeelden, bieden hulp bij de realisatie en geven training om het plein zo goed mogelijk te benutten voor, tijdens en na schooltijd.

Het Buitenlokaal geeft kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene, kunstzinnige en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde en creatieve ontwikkeling. Het Buitenlokaal prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van natuur en klimaatadaptatie. Tijdens en na schooltijd. Dit heeft een positief effect op zowel concentratievermogen als leerprestaties.

Het Buitenlokaal:

  • Is een plek waar bewegen, ontmoeten, leren en werken centraal staat
  • Is een plek waar leerlingen in contact komen met groen en natuur, bewegen en kunst & cultuur
  • Is geschikt en wordt gebruikt als buitenlokaal
  • Is openbaar toegankelijk en wordt gebruikt door de buurt
  • Wordt volgens een beproefd stappenplan opgebouwd en met inspiratiekaarten levendig gehouden
  • Is rookvrij

Inspiratie uit Zeeland: https://www.youtube.com/watch?v=6Ki5f94MHKM

Document Schoolpleinen Revolutie Groningen: https://ivnned-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/k_siderius_ivn_nl/EQjMyExZuNpOqN3ImVmplDABi5hVQYgrMCTzXyC_sja7gw?e=PapJDg