9 Idee van: Oebele Elverdink Publicatiedatum: 17 maart 2020

Samen werken aan unieke dorpen

Wat is er nu mooier dan zelf plannen maken voor het dorp waarin je woont? Samen met buren en andere betrokkenen. De plannen samen uitwerken en samen uitvoeren. Zo maak je jouw eigen dorp uniek! Een samenwerking die zorgt voor draagvlak en verbondenheid. Verbondenheid met elkaar, verbondenheid met het geleverde resultaat en verbondenheid met de eigen leefomgeving.

De provincie Groningen heeft prachtige dorpen met een rijke historie. Gevormd door het landschap en de mensen die er wonen heeft elk dorp zijn eigen kenmerken en eigen identiteit. Veel dorpen hebben de historische structuur en karakteristieke kenmerken goed weten te behouden. Waarden die gekoesterd moeten worden omdat bewoners zich daardoor verbonden voelen met de geschiedenis van de streek en zich thuis voelen in hun eigen leefomgeving. Een leefomgeving die niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van het landschap van Groningen.

Het karakter van een dorp en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt in hoge mate bepaald door de dorpsstructuur, het cultureel erfgoed en de aanwezigheid van groen en water. Het behouden en het versterken van deze kenmerken draagt in belangrijke mate bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in het dorp. Veel bewoners willen werk maken van deze leefbaarheid en hebben goede ideeën om het karakter van hun eigen dorp te versterken, de groene ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en de geschiedenis van de streek beleefbaar te houden.

De kunst is om deze individuele ideeën te bundelen en op elkaar af te stemmen. Door initiatieven met elkaar te verbinden, ontstaan integrale dorpsplannen met projecten die goed bij elkaar passen, elkaar versterken en een substantiële en duurzame bijdrage leveren aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dorpsplannen die bijdragen aan de identiteit van het dorp en aansluiten bij het omliggende landschap. Dat maakt elk dorp uniek!

In het programma ‘Dorpsvisies en landschap’, als onderdeel van het leefbaarheidsprogramma van Kansrijk Groningen, heeft Landschapsbeheer Groningen samen met bewoners, gemeenten, natuurorganisaties, waterschap en provincie gewerkt aan diverse dorps- en landschapsprojecten Een beeldverslag van dit programma is te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen: https://www.landschapsbeheergroningen.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beeldverslag-2019-webversie.pdf