19 Idee van: Guus van der Hoeff Publicatiedatum: 12 maart 2020

Samen verder in Gorecht-West

Organisaties in Gorecht-West gaan samen verder onder een dak.

Gorecht-West is een levendige wijk in Hoogezand. Een belangrijk deel van de wijk gaat op de schop: circa driehonderd huurwoningen worden vervangen door nieuwe huurwoningen.

Midden in de wijk aan de Thorbeckelaan staat een oud schoolgebouw. Sinds 1999 is in een deel van het gebouw de Buurtvereniging Gorecht gehuisvest. Sinds 2014 biedt het andere deel van het gebouw ruimte aan Wijkcentrum De Badde. Ook de Bewonerscommissie Gorecht-West maakt gebruik van De Badde.

Aan de rand van de wijk staat de Vredekerk. In 2004 is deze kerk door woningbouwcorporatie Lefier aangekocht en omgebouwd tot Wijkontmoetingscentrum. Maar in 2017 heeft Lefier de Vredekerk verkocht aan het kerkgenootschap “Gemeente Gods”.

Sinds 2017 wordt de functie van de kerk als wijkontmoetingscentrum afgebouwd. Anno 2020 zijn er nog twee gebruikers van het wijkontmoetingscentrum in de Vredekerk actief: Lentis met de inloop “De Drijfveer” en Werkpro met De Eeterie, Samen aan Tafel en Diner Avond.

Het idee is om de activiteiten van de Buurtvereniging Gorecht, Wijkcentrum De Badde, de Bewonerscommissie Gorecht-West, Werkpro en Lentis in Gorecht-West in een accommodatie te huisvesten onder het motto: “Samen Verder in Gorecht-West”.

Dat kan door nieuwbouw of door uitbreiding/vernieuwing van een bestaande accommodatie in Gorecht-West