4 Idee van: Annemarie Westerhof Publicatiedatum: 16 maart 2020

Samen tegen de Eenzaamheid

Eenzaamheid is een urgent en actueel vraagstuk. Steeds meer mensen en organisaties zetten zich daarom in om eenzaamheid te herkennen, te voorkomen en te verminderen. We weten inmiddels dat eenzaamheid van mens tot mens verschilt en dat dat ook geldt voor de oplossingen. Maatwerk is dus nodig. Om al deze mensen te kunnen bereiken hebben wij een krachtig tool ontwikkeld. Een platform, in combinatie met social media verwerkt in een app.

Om maatwerk te leveren zijn veel verschillende mensen en organisaties nodig in de omgeving waar eenzame mensen wonen, werken en leven. Op lokaal niveau dus én in samenwerking met elkaar. Want door samenwerking van mensen en organisaties op het niveau van een dorp, wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. Ook kunnen ze oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen voor een duurzame aanpak.

Welke partijen zien wij als samenwerkingspartners?

 • De gemeente via bestuur, beleid en bijvoorbeeld Wmo-loketten
 • Wijkteams
 • Welzijnsorganisaties
 • Wijkorganisaties
 • Zorgorganisaties, zoals thuiszorgaanbieders
 • Ouderenadviseurs
 • Buurt-, maatschappelijk en sociaal werkers
 • Woningcorporaties
 • Sport-, cultuur-, natuur-, jongeren-, ouderen-, patiënten-, mantelzorg- en andere clubs en verenigingen
 • Bibliotheken
 • Levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerkgenootschappen
 • Winkeliers

De app in combinatie met social media een krachtig instrument
Social Media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Alle bovenstaande organisaties hebben zich al aangemeld voor een of meerdere social media platforms, om zo zijn of haar achterban te informeren. Door hier gebruik van te maken, door middel van een koppeling tussen de app en social media, kunnen we samen een krachtig instrument ontwikkelen, om zo de eenzaamheid tegen te gaan.

Wij nemen jullie er een klein stukje in mee. Zoals wij bovenstaand al aangaven, gebruiken vele bedrijven en instellingen hun social media als informatiebron naar hun achterban: de volgers van zijn of haar social media pagina. Deze app kan alle bedrijfspagina’s dus koppelen. Dit maakt deze app dus ook een heel krachtig instrument. Tel al deze volgers eens bij elkaar op. Ja wij weten het en nu jullie ook. Samen hebben we dus een enorm bereik. Een enkel bericht kan dus het merendeel van de mensen in wijk, stad of regio bereiken. Bedrijven en instellingen kunnen zo hun evenementen plaatsen op categorie, maar ook informatie plaatsen.

Het werk is door de vele organisaties al gedaan, met het aanmaken van een bedrijfspagina op social media. Alleen door de versnippering van informatie bereiken wij nog niet alle mensen. Samen kunnen wij dit dus wel. Binnen twee minuten kan jouw organisatie meedoen.

Te mooi om niet te doen, want samen zijn is beter dan alleen! Wij willen graag een begin maken.