25 Idee van: Marleen Oostland Publicatiedatum: 18 maart 2020

Samen ouder worden in een krimpgebied

Ouderen met een klein netwerk die door beperkingen niet meedoen aan groepsactiviteiten in het dorp, blijven wel onderdeel van het dorp. Doordat ze als maatje in contact worden gebracht met andere dorpsgenoten en zo levenservaring en kennis kunnen delen. De duo’s die ontstaan worden op maat ondersteund door ervarings- en themabijeenkomsten.

Omdat verzorgingshuizen verdwijnen uit krimpdorpen en ouderen langer thuis blijven wonen, is stichting Jij & Co in 2017 gestart met het project ‘Samen ouder worden in een krimpgebied’. Per dorp wordt gezocht naar samenwerkingspartners omdat kennis van het dorp en de inwoners onmisbaar is en meer kans geeft op duurzaam succes.

Er worden veel initiatieven ontwikkeld om eenzaamheid tegen te gaan. Dat zijn vaak groepsactiviteiten. Uit onderzoek is gebleken dat er ouderen zijn die onopgemerkt thuis blijven zitten. Om die reden heeft Jij & Co een maatjesproject opgezet. Dat blijkt te voorzien in een behoefte. Zo zijn er vooral in dorpen op het Hogeland veertig duo’s gevormd van ouderen die elkaars maatje willen zijn.
In Garmerwolde en Ulrum is het idee uitgeprobeerd. Daar hebben we van geleerd dat maatjes echt iets gemeenschappelijks moeten hebben om gedurende langere tijd met elkaar op te trekken. Dit onderzoek is terug te vinden op de link: https://www.rug.nl/news/2019/03/lonely_-but-not-miserable

Bovendien hebben we ontdekt dat ondersteuning van bezoekende maatjes gewaardeerd wordt. Met name de mogelijkheid om ervaringen te delen. Vertrouwen tussen deelnemers is belangrijk om maatjes te kunnen worden. Studenten van de Hanze Hogeschool hebben in één van de dorpen een themabijeenkomst georganiseerd over eenzaamheid en vertrouwen. Daar viel op dat op eenzaamheid een taboe rust en door gebruik te maken van een spel wisten de studenten het taboe bespreekbaar te maken.

Door in dit project samen te werken met lokale partners is de kans dat het koppelen van dorpsgenoten ook na het project doorgaat gewaarborgd. Het liefst wil Jij & Co in elk dorp waar lokale partners behoefte hebben aan een dergelijk project maar niet de tijd of vaardigheid hebben dit zelf op te zetten, helpen om het project op te zetten en lokale vrijwilligers trainen om het vormen van maatjes over te nemen.