14 Idee van: Stichting SintJan G. Schlangen Publicatiedatum: 23 maart 2020

Samen ‘eten’ uit de Kloostertuin

Toukomst, denken in samenhang in dun bevolkt plattelandsgebied.

Wij zijn Coöperatie Klooster&Buren, 5 kustdorpen ( Hornhuizen, Kruisweg, Kloosterburen, Molenrij en Kleine Huisjes), die in 2006 een nieuwe ontwikkeling zijn begonnen om vitaliteit te behouden in dun bevolkt plattelandsgebied. Een vereniging met ca 300 leden. Wij zijn mensen uit de zorg, boeren, kunstenaars en ontwerpers, vakmensen, ondernemers , wetenschappers, financiële experts, juristen, ict’ers, die bereid zijn hun kennis en talent in te zetten voor de gemeenschap omdat ze het belang zien van behoud van vitaliteit in hun leefgebied. Centraal in deze ontwikkeling staat het oudste kloosterterrein van de Provincie Groningen, midden in het dorp Kloosterburen, religieus erfgoed.

Wij als gemeenschap hebben met studie, onderzoek en hard werken deze plek opnieuw vitaal gemaakt. Het was noodzakelijk dat de gemeenschap het initiatief nam, omdat alles onder druk kwam te staan. De kerk stond leeg, de Kloostertuin was ernstig verwaarloosd, het verzorgingshuis zou worden gesloten. Instanties en overheid trokken zich terug omdat we te dunbevolkt zijn, we worden krimpgebied genoemd.

Alles van Waarde

Sinds 2006 hebben we alles wat wij belangrijk vonden voor behoud van vitaliteit, weer in eigendom genomen en ontwikkeld. De kerk is her bestemd, we hebben een nieuw zorgconcept ontwikkeld voor een dun bevolkt gebied, we hebben de Kloostertuin opnieuw vormgegeven zodat het een bijzondere plek is om naar toe te gaan en te verblijven. Oldeheem is een woonplek gebleven voor ouderen en mensen met een beperking. Bij ons is de opgave over energie, ecologie, cultuur, zorg, landschap, voedsel, onderwijs, economie, helemaal met elkaar verweven, we zien het als één geheel in plaats van losse onderdelen. Mensen vestigen zich bij ons vanwege de ontwikkeling, jongeren blijven omdat er banen zijn, er is ondernemerschap, betaalbare huisvesting, een school, kinderopvang.

Project voor Toukomst.

De keuken van het Olde Heem is een professionele maar verlies draaiende verzorgingshuis- keuken. Wij willen van deze keuken een gebiedskeuken maken, die de ambitie heeft om alleen te koken met voedsel uit ons directe leefgebied, voedsel dat we zelf produceren in onze omgeving en in de  (Klooster)tuinen en kassen, voedsel wat in ons leefgebied is, vis, schaaldieren en zilte groenten.
Wij willen deze gebiedskeuken verbinden met het gebied. Door met aandacht voor deze centrale rol van voedsel, samen te produceren, samen te koken, samen eten, samen producten ontwikkelen van een pure eenvoud met een zeer hoogwaardige kwaliteit van onze eigen bodem.

De ontwikkeling van deze gebiedskeuken geeft ook mogelijkheid om een podium te organiseren, voor het gesprek over ons unieke landschap, met de landbouwers en vissers als belangrijkste ondernemers. De grote ecologische en landschappelijke opgaven die daar liggen, voor Toukomst te bespreken en samen naar die toekomst te brengen.