34 Idee van: Kim Keizer Publicatiedatum: 01 april 2020

Samen bouwen aan een circulaire school

Het onderwijs moet veranderen; daar zijn steeds meer mensen in ons land het over eens. Steeds meer kinderen lopen vast in het huidige schoolsysteem en leraren voelen de druk steeds verder oplopen. Maar hoe kunnen we die verandering aanpakken? En op welke manier kan een schoolgebouw bijdragen aan de ontwikkeling van een kind als zelfstandige, verantwoordelijke wereldburger?

Wij zijn een gedreven groep ouders, leerkrachten, wetenschappers en (ervarings)deskundigen die het vernieuwend onderwijs in Groningen een krachtige impuls willen geven. We hebben concrete, gefundeerde, innovatieve ideeën die we graag in de praktijk willen brengen.

Inmiddels hebben we zelfs ver ontwikkelde plannen om op relatief korte termijn te kunnen starten met een school. Een school die we niet alleen figuurlijk willen bouwen, maar ook letterlijk: een gebouw dat voor en mede door kinderen zal worden gemaakt.

Ons doel is om een rijke leeromgeving te creëren waar kinderen zich op een veilige, vrije manier kunnen ontwikkelen. Een soort ‘mini-maatschappij’, waar kinderen vanuit verschillende hoeken worden uitgedaagd om hun mogelijkheden te verkennen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Wl streven we naar nauwe verbinding met anderen, zowel binnen als buiten de school. We denken hierbij aan mensen die in de omgeving wonen of werken, maar bijvoorbeeld ook aan een verzorgingshuis of dagbestedingsplek.

Daarnaast willen we andere partijen betrekken bij de gang van zaken binnen de school, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten voor onderwijsprofessionals. Ook willen we intensief samenwerken met jeugdzorgorganisaties, specifiek met betrekking tot kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs.

Een geschikte plek hebben we inmiddels gevonden, namelijk Woldwijk in Ten Boer: een gebied waar ruimte is voor het ontwikkelen en ontplooien van innovatieve, duurzame initiatieven. Dit gebied is volop in ontwikkeling.

In Woldwijk is waarschijnlijk een plek beschikbaar waar wij tijdelijk met onze school terecht kunnen. Maar onze droom is groter: wij willen het schoolgebouw zelf bouwen. Op het terrein is ook Mas con Menos actief: een bouwcollectief, gespecialiseerd in bouw op basis van natuurlijke en gerecyclede materialen. Zij zouden graag samen met ons een circulair gebouwd schoolgebouw neerzetten, bij voorkeur met materialen uit de omgeving (een deel ervan hebben we zelfs al binnen handbereik). Groningser kan het niet!

Kortom: er ligt een prachtig, innovatief, kansrijk plan. Kennis, ervaring, mankracht en een divers netwerk zijn aanwezig en zelfs de perfecte plek is gevonden. Alleen op financieel vlak kunnen nog een flink duwtje in de rug gebruiken.

Onze onderwijsplannen zijn dusdanig vooruitstrevend, dat we in eerste instantie zullen moeten beginnen als een school die financieel afhankelijk is van ouderbijdragen en eventuele sponsoring. Voor dit laatste gaan we ons vol overgave inzetten, zodat we de school goed kunnen laten functioneren.

Maar het schoolgebouw dat wij voor ogen hebben staat er natuurlijk ook niet zomaar. Hoe mooi zou het zijn als we hierin tegemoet gekomen zouden kunnen worden door de provincie? Wij zijn ervan overtuigd dat wij met dit plan op onze beurt ook een flinke duit in het zakje kunnen doen als het gaat om de ontwikkeling van Groningen als een innovatieve, duurzame, toekomstbestendige provincie.