27 Idee van: Thea Buseman Publicatiedatum: 30 maart 2020

Route 2040

Het toekomstbestendig maken van het voedselsysteem in Groningen, dat is wat de agrarische jongeren graag zien! Moet voedsel van ver of dichtbij komen? Hoe moet dit worden geproduceerd? Wat wil de consument? De wereld veranderd en hoe speel ik hier op in? Veel van deze vragen houden de agrarische jongeren bezig. Met het programma ‘Route 2040’ gaan zij aan de slag met o.a. deze vraagstukken. Route 2040 zet een stip op de horizon van deze jonge ondernemers en helpt de toekomst van ons eten vooruit!

 

 

De agrarisch ondernemer van de toekomst droomt er anno 2020 van om in Groningen boer te worden en te blijven. Deze agrarische jongeren zitten vol passie en ambitie, ze zijn ondernemend en creatief. Toch zullen veel externe invloeden, denk hierbij aan innovaties en marktvraag, maar ook transities in de landbouw invloed gaan krijgen op hun ambitieuze plannen. Wat zijn voor hen de komende 20 jaar de mogelijkheden? En waar is nu al op in te spelen, zodat vandaag al de meest gunstige keuze gemaakt kan worden? En welke van deze keuzes passen bij de individuele agrarische jongere? Een agrarisch bedrijf zag er 20 jaar geleden namelijk heel anders uit dan de bedrijven nu. Hoe anders zullen de bedrijven er dan over nog eens 20 jaar uitzien?!

Het toekomstbestendig maken van de agrarische sector in Groningen is van essentieel belang voor de landbouw en de provincie Groningen als geheel. Want de provincie bestaat voor het grootste deel uit landbouw. Daarbij gaat het hier over de toekomst van ons eten. De agrarische jongeren van Groningen willen graag weten hoe zij hieraan mee kunnen werken. Met het programma Route 2040 willen we dit bewerkstelligen! Tijdens Route 2040 mag de jonge ondernemer bouwen aan zijn/haar (idee voor een) eigen onderneming in Groningen binnen de agrarische sector. Met het programma verdiept de ondernemer zich in de volgende drie elementen: de ondernemer, de omgeving en het product (productiewijze, duurzaamheid, verdienmodel e.d.)

Binnen deze elementen worden onder andere masterclasses gegeven en werkbezoeken georganiseerd. Daarbij wordt ook gedacht aan de individuele ondersteuning door vraagstukken op persoonlijk- of bedrijfsniveau aan te pakken. Centraal in de gehele werkwijze staat de vraag: Wat past bij de jonge agrarische ondernemer en zijn/haar omgeving in Groningen? Het programma Route 2040 maakt daarbij gebruik van de kennis die in de provincie aanwezig is, denk hierbij aan bedrijven, scholen en opleidingen en maatschappelijke organisaties.