2 Idee van: Annemieke Grimbergen Publicatiedatum: 01 april 2020

Rietlanden

Wat is er nodig om ons Groninger land met natuurlijke oevers met wuivend riet te verrijken?

  • -Veel voorlichting en excursies voor boeren naar bedrijven die het al doen.
  • -Artikelen in boerenbladen.
  • -Aanvullend onderzoek naar effecten en de beste aanpakken.
  • -Voorlichting aan gemeenten en waterschappen.
  • -Een flink budget voor natuurlijke oevers.
  • -Om het laten staan van riet  op gang te brengen: een mooie aantrekkelijke (financiële) lokker voor de eerste 2040 Groninger boeren die meedoen met het project ‘Gronings riet’.