17 Idee van: Ed Overmars Publicatiedatum: 25 februari 2020

Resort Wadd’n Wotter

De provincie Groningen zoekt al tijden naar een oplossing voor een aantal grote sociaaleconomische problemen. Problemen die structureel lijken en mede zorgen voor leegloop van het platteland en een oplopende werkloosheid. Stel nou dat er een oplossing is die een groot aantal van deze problemen in een keer aanpakt? Ons idee? Een multifunctioneel vakantieresort: Resort Wadd’n Wotter.

We praten over een oplossing die:

  1. veel directe werkgelegenheid creëert, vooral aan de “onderkant van de arbeidsmarkt (700 tot 1.000 arbeidsplaatsen);
  2. veel indirecte werkgelegenheid en kansen voor lokaal ondernemerschap creëert;
  3. de provincie ontsluit en een nieuwe richting geeft;
  4. voordelen biedt voor alle stakeholders, van natuurbeheer tot gemeenten, van provincie tot het platteland, voor de “kansarmen op de arbeidsmarkt” en de ondernemer;
  5. trendsettend en toekomst bestendig is;
  6. aansprekend is, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.

Als er al een provincie is waar werkelijk alles voor handen is, dat nodig is om een initiatief als Resort wadd’n Wotter te realiseren en tot een succes te maken, dan is dat de provincie Groningen. Er is ruimte voorhanden, er is veel natuur, water en er zijn recreatiemogelijkheden te over. Dat er tot op heden nog nooit een dergelijk park is gerealiseerd, mag verbazend worden genoemd. Juist hier aan de Waddenzee (Wereld Erfgoed) komt alles samen.

Waar Nederlanders steeds vaker voor het eigen land kiezen als het gaat om het houden van vakanties, kiezen ook meer vakantiegangers uit andere landen voor ons land. Daarbij wordt dan wel veel gezocht naar parken die een hele range aan faciliteiten bieden. Een park dat de mogelijkheid biedt om, bij mooi en slecht weer, elke dag een ander activiteit te ondernemen. En een park dat vertier biedt voor zowel de jongste (Apenkooi) als de oudste (Jeux de Boules) gasten. Hierbij spelen ook thema’s als sport en gezondheid een steeds voornamere rol. Het beschikbaar stellen van faciliteiten aan “minderbedeelden” behoort ook tot de doelstellingen van het resort.

Het park zal initiërend zijn bij het organiseren van excursies naar lokale bezienswaardigheden zoals Boertange, het Groninger museum, de Borkumlijn en Schiermonnikoog. Tevens biedt het, op het park te realiseren, “multifunctioneel centrum” mogelijkheden voor het organiseren van promotionele activiteiten van in Groningen gevestigde bedrijven.

Naast het feit dat water in het resort een belangrijke rol speelt, geldt dat ook voor natuur. Er zal een groene bosrijke omgeving worden gecreëerd en er wordt geïnvesteerd in bestaande natuur. Het spreekt voor zich dat het park duurzaam zal zijn en waar mogelijk zal kiezen voor eigen energieopwekking.

Kortom een vakantiepark, in het noorden van Groningen, met unieke activiteiten.