3 Idee van: Math M. Willems Stedum Publicatiedatum: 09 april 2020

Regionale veelzijdige Nutbus

Ik denk dat het zeer zinvol is – en in een behoefte voorziet –  in de provincie volgens rooster  een (of meer naar behoefte) multifunctionele regionale bus(sen) te laten rijden. De Nutbus. Die Nutbus rijdt onder auspiciën van een nieuw op te richten provinciale stichting.

Voor sommigen is na het verdwijnen van bibliobussen en steeds meer en vaker de dorpsbibliotheek  – die soms zelfs ook in wat grotere dorpen al onder vuur liggen –  een logische ontwikkeling en een onontkoombaar gevolg van het digitale tijdperk.

Voor anderen is dit een schandelijke afbraak zonder plan na honderd jaar opbouw en versterking van het plattelands bibliotheekwerk. Een pijnlijke en vreselijke teloorgang – sloop zonder rem – van een van de belangrijkste basisvoorzieningen in de provincie. Het is erg bijzonder dat de landelijke (!) overheid nu eist, dat er in elke gemeente minimaal, als absoluut minimum,  één goed functionerende bibliotheek open blijft .!.

Ik denk dat het zeer zinvol is – en in een behoefte voorziet –  in de provincie volgens rooster  een (of meer naar behoefte) multifunctionele regionale bus(sen) te laten rijden. De Nutbus. Die Nutbus rijdt onder auspiciën van een nieuw op te richten provinciale stichting. Een belangrijk aspect is het volgende: elk deelnemend dorp of groepje van meerdere dorpen  heeft ook deelbesturen  om de eigen speciale dorp wensen, ambities en mogelijkheden toe te spitsen en daartoe keuzes te maken. Deze eigen dorpsbesturen zullen het succes  van de Nut bus sterk bevorderen.

 

Waartoe deze regionale veelzijdige Nutbus:

***   Bibliotheek taken

De bus van een nieuwe stichting die goed samenwerkt met het  Provinciale Biblionet (bestuurlijke samenwering is een mogelijkheid)  komt dan één keer per twee weken in kleinere dorpen of groepjes van dorpen zonder voorzieningen.
In die bus vind je een Bibliotheekboeken (ook  tijdschriften enz)  haal- en brengservice.
Reserveren kan in de bus zelf . Wachttijd veertien dagen. Of sneller  via internet reserveren.

*** Minibiebs  Bibliotheekkastjes, de zogenaamde Minibieb,  kunnen opgericht of wanneer al bestaand er in geïntegreerd worden. Wat nu op persoonlijke voorkeuren en op min of meer vrijblijvendheid gebouwd is, kan zo professioneler ingezet worden. Naast de vrijwillige inzet en het niet vaststaande aanbod dat soms ook lang niet ververst wordt, kan Biblionet via de Nutbus Stichting en de plaatselijke besturen dan de Minibiebkastjes een professionele insteek geven.  Helpen ook om vorm én inhoud betreft de kastjes een minder willekeurige en betere statuur te geven, mee te beheren, te adviseren over en wellicht ook regelmatig aanvullend de Minibiebs van actuele nieuwe boeken voorzien.

***   Computer/gebruik in de bus. Geen cursussen, maar praktische werkplekken als de bus in het dorp is.
In de bus bevinden zich een of twee computers te gebruiken door dorpsbewoners die (tijdelijk) zonder computer of internet zitten. Eventuele hulp bij het computergebruik is per dorp met kundige vrijwilligers in te vullen.

***  Een mobiele post- en  bankservice (advies, geldzaken, postzegels, pakketpost enz.)

***   Vraagbaak algemeen

Een mobiele dorpsinspirator/coördinator staat centraal bij de vraagbaakfunctie. Deze persoon geeft leiding aan de Nutbustaken en is tevens chauffeur van de bus.
De  vraagbaakfunctie houdt in:
Ingaan op vragen op vele terreinen: vragen over zorg, overheidsregelingen, sociaal, medisch, opvoedkundig, maatschappelijk.
Ouderenzorg  algemeen – last but not least – in de praktijk, informatie/vraagbaak.
Eventuele  andere opties, kunnen per dorp verschillend zijn.

*** De Nutbus zal in de praktijk verder vorm krijgen, heeft veel groei- en invulmogelijkheden, is altijd dynamisch en zodoende toekomstgericht.