4 Idee van: Herman Rinket Publicatiedatum: 10 maart 2020

‘Regeloars’ in een veranderende maatschappij

De ‘regeloar’ is een lokale persoon die gefaciliteerd wordt om sociaal-maatschappelijke initiatieven, verenigingen en dergelijke te ondersteunen met personen en diensten.

Verenigingen hebben het moeilijk: krimp, vergrijzing, veranderende wensen en ideeën en natuurlijk de steeds groter wordende regeldruk. Daarnaast de steeds voller wordende agenda’s, ook van de kinderen, de noodzaak om bijvoorbeeld te mantelzorgen en duizenden andere redenen.
Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden, met name als het verantwoordelijke of intensieve taken betreft. Budget om werkzaamheden uit te besteden is niet of moeizaam te verkrijgen.

Keerzijde van de medaille is dat er een groeiende eenzaamheid en afhankelijkheid te bemerken valt in de kleinere gemeenschappen waarin deze problematiek speelt. Vaak zijn mensen wel bereid om iets te doen, maar het samenbrengen van vraag en aanbod is moeilijk, ook door gebrek aan communicatie. Daarbij: tijd is geld en als iemand een specialisme beheerst dat veelgevraagd is, dan kan deze persoon overvraagd worden.

In dit gat past een ‘regeloar’: een in de lokale maatschappij gewortelde persoon die gefaciliteerd wordt – ook, en misschien met name, financieel – om als een spin in het sociaal maatschappelijke net te gaan fungeren. De ‘regeloar’ ondersteund verenigingen en brengt vraag en aanbod bij elkaar. En waar de vraag en het aanbod niet op elkaar aansluiten, kan de ‘regeloar’ een beroep doen op faciliteiten die door wat meer regionale ondersteuners worden geboden.

Hierbij kan worden gedacht aan personen met een specifiek beroep, lokale ondernemers, die zich beschikbaar verklaren om tegen een redelijke vergoeding op de gewenste tijden en plaatsen hun diensten te verlenen op afroep door de ‘regeloars’. En aan verenigingen die hun kas kunnen spekken door menskracht ter beschikking te stellen als de ‘regeloar’ daar behoefte aan heeft.

Een penningmeester voor een vereniging, sneeuwruimers bij de bejaardenhuisjes, een notulist bij een bijeenkomst, een bemiddelaar bij kleine klusjes, een beheerder voor de dorpszolder, opslagruimte voor de dorpsontbijttafels, verkeersregelaars bij het dorpshuis, bezoekadressen voor mensen die graag iets willen doen tegen eenzaamheid, integratie van nieuwe bewoners, ophangen van de Koningsdagvlaggetjes, collectanten voor het zwembad, vakantieoppas voor een thuisblijfhond, iemand die een hele grote pan te leen heeft, of een partytent of…

De mogelijkheden zijn oneindig, mits deze kunnen worden gefaciliteerd. Niet door ambtenaren of andere overheidspersonen maar door mensen die het klappen van de zweep kennen en die bekend zijn met en in hun eigen omgeving.

De ‘regeloars’ geven Toukomst aan de maatschappij in een veranderende tijd.