53 Idee van: Paul van der Meij Publicatiedatum: 12 maart 2020

Recreatief netwerk rondom het Schildmeer

Het Schildmeer heeft een regiofunctie op het gebied van waterrecreatie. Zo ligt het strand in de zomer vol met badgasten uit de wijde omgeving en is het meer bezaaid met zeilbootjes. De zes dorpen rond het Schildmeer willen dat er daadwerkelijk wordt ingezet op het verbeteren en uitbreiden van de recreatiemogelijkheden op en rond het Schildmeer voor jong en oud. De uitdaging is om recreatieve verbindingen te leggen tussen het Schildmeer, ’t Roegwold en de omliggende dorpen.

In de afgelopen jaren zijn vanuit diverse initiatieven ideeën aangedragen over hoe de positie van het Schildmeer als recreatief middelpunt voor de regio versterkt zou kunnen worden. Een overlappende en vaker voorkomende wens daarbij is het ‘Rondje Schildmeer’. Middels wandel- en fietspaden kan het Schildmeer met de rondom het Schildmeer liggende dorpen en de natuur van ’t Roegwold verbonden worden. Vanuit de dorpen en ’t Roegwold worden vervolgens weer verbindingen met naastgelegen dorpen en andere knooppunten in de omgeving (zoals Schildwolde, het Erfgoedplein en de Fraeylemaborg in Slochteren aan de westzijde en de historische Stad Appingedam in het noordoosten en richting Meerstad) gelegd. Op deze wijze vormt zich een recreatief netwerk dat zich gestaag (over grenzen heen) kan ontwikkelen.

De gedeelde visie is een integraal pakket van voorzieningen welke ingezet kunnen worden voor verschillende activiteiten (zoals wandelen, fietsen, sporten, spelen, ontspannen en natuur/cultuurbeleving) en door verschillende gebruikersgroepen (alle inwoners van jong tot oud, bezoekers, organisaties en ondernemers).

Het concept ‘Rondom het Schildmeer’ heeft als doel het realiseren van:

  1. Een recreatief netwerk rondom het Schildmeer;
  2. Het verbinden van het Schildmeer met t Roegwold;
  3. Het verbinden van het Schildmeer met de omliggende dorpen en het verbinden van de omliggende dorpen onderling (waar mogelijk en relevant);
  4. Het verbinden van dit netwerk met omliggende en aangrenzende belangrijke voorzieningen en (recreatieve) trekpleisters;
  5. Optionele uitbreiding van dit netwerk met de overige daar omheen liggende dorpen. Een recreatief netwerk rondom het Schildmeer.

Met de realisatie worden meerdere doelen in onderlinge samenhang nagestreefd, namelijk het verhogen van de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de omgeving voor bewoners (leefbaarheid) en het verhogen van de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de omgeving voor bezoekers van het gebied (toerisme).

Daarnaast richten we ons op het verbinden en intensiveren van contact en het vergroten van de sociale cohesie onder de inwoners van het gebied. Het versterken van de identiteit van het gebied door thema’s te promoten en de kracht van het gebied breed bekend te maken. We willen er voor zorgen dat inwoners en toeristen de natuur, rust en cultuur van het gebied kunnen beleven, waarbij aandacht is voor de kwetsbaarheid van het gebied. Bovendien willen we de cultuurhistorie, erfgoed en verhalen en overleveringen bekend maken bij het brede publiek. Tot slot stimuleren we met de aanpak de samenwerking tussen lokale ondernemers en organisaties en de (kleinschalige) lokale economie.

Het idee is bedacht door: Inwoners van de zes Schildmeerdorpen (Steendam, Tjuchem, Siddeburen, Hellum, Overschild, Schildwolde), ondersteund door de Gebiedsregisseur van Gemeente Midden-Groningen, Vereniging Groninger Dorpen en CMO STAMM.