8 Idee van: Marion Winkels Publicatiedatum: 12 maart 2020

Realisatie woondroom 50+ Winsum

Onze droom is om samen met andere 50plussers prettig zelfstandig te wonen in een hofje met passende levensloopbestendige woningen, deels huur en deels koop. Deze woningen worden duurzaam en energieneutraal gebouwd, met voldoende privacy en ook veel ruimte voor sociale ontmoetingen en omkijken naar elkaar: een zekere mate van burenhulp verlenen.

Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daarvoor zijn goede, aangepaste, woningen nodig én nieuwe vormen van zorg (en welzijn). Maar wie gaat daarvoor zorgen? Woningcorporaties ontwikkelden woon- zorgprojecten totdat het Rijk hun taak beperkte. Maar vooral ook de veranderingen in de zorg, onder andere het sluiten van bejaarden- en verzorgingstehuizen, hebben ertoe geleid dat ouderen langer thuis blijven wonen. Door deze ontwikkelingen zijn veel ouderen op zoek naar geschikte woonvormen, passend bij hun wensen en behoeften.

De initiatiegroep Wonen 50+ Winsum voert overleg over kleinschalige woonvormen voor ouderen. Dat betreft niet alleen de woning maar ook de woonomgeving.
De groep kiest voor een hofje waarin zestien woningen gerealiseerd kunnen worden, deels huur- en deels koopwoningen. Daardoor komen er ook weer woningen vrij voor starters. 

We willen gezamenlijk wonen in een hofje met als uitgangspunt dat de woningen levensloopbestendig zijn en duurzaam en energieneutraal gebouwd. Er is daarbij behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte met keuken. Ook buurtbewoners kunnen bij de gemeenschappelijke activiteiten betrokken worden. Er is ook gesproken over een plek voor klusactiviteiten, Boven de gemeenschappelijke ruimte zou een logeerruimte (slapen/badkamer) kunnen worden gerealiseerd.

De inpassing van de woonvorm in de wijk is erg belangrijk. Bij voorkeur sluit het groen van de gemeente aan bij de opzet van het hofje en wordt aandacht besteed aan de overgang van privé, tuin en openbaar gebied. Daarbij streven we  naar voldoende groen rondom de woningen en mogelijk ruimte voor volkstuintje(s) en een tiny forest.

De aanpak van de groep past uitstekend in het beleid van de gemeente waarbij zij burgers de ruimte geeft om zelf plannen te ontwikkelen. Inmiddels heeft de gemeente besloten ‘om de initiatiefgroep 50+ Wonen Winsum onder voorwaarden tegemoet te komen in hun wens om in Winsum een toekomstige bouwlocatie van de gemeente toegezegd te krijgen voor de bouw van een bijzonder hofje bestaande uit maximaal zestien woningen. De toezegging betreft een van de locaties van de huidige basisscholen OBS Tiggeldobbe of CBS De Pyramiden in Winsum.’

Eind 2019 presenteerden een landschapsarchitecte en stedenbouwkundige van Arcadis op basis van een locatiestudie hun resultaten: de haalbaarheidsstudie wonen 50+.  De groep was onder de indruk van de geleverde prestatie en is nu bezig met het uitwerken van haar voorkeur, waarbij alle facetten van het wonen in een hofje op een van de locaties zorgvuldig worden bekeken. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, volgt een terugkoppeling naar de gemeente.  Ook is een samenwerking aangegaan met de Stichting Winsum Zuid Oost. Deze is vanaf het begin betrokken bij de locatiestudie.

Wat hebben we nodig?

Wij zijn nog op zoek naar actieve belangstellenden die  samen met ons deze droom willen verwezenlijken.

Verder is er ook budget nodig om een passende inrichting voor de gemeenschappelijke ruimtes te  realiseren. Ook willen we heel graag een mooie gemeenschappelijke tuin inrichten, waar het gezellig toeven is op de aan te leggen terrasjes.

U kunt zich aanmelden via: wonen50pluswinsum@gmail.com