26 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 maart 2020

Public right of way in Groningen

In Engeland kun je langs kleine paadjes het hele landschap verkennen met het ‘public right of way’. Maar waarom kan dat daar wel, en in Groningen niet? Met dit idee maken we de provincie toegankelijk via kleine, informele paadjes.

Groningen is een mooie provincie, met prachtige dorpen in weidse landschappen. Hier willen we van blijven genieten, nu en in de toekomst. Maar het verschil tussen het dorp en de omgeving is ook erg groot: in de dorpen zijn de huizen dicht opeengepakt, terwijl de omgeving open en weids is. Kunnen we de omgeving vanuit de dorpen niet toegankelijker maken? Zou het niet mooi zijn als je vanuit het dorp zo je omgeving in kunt wandelen?

Nu ligt er vaak een harde grens om het dorp, waardoor de omgeving slecht bereikbaar is. Brede sloten of doorgaande wegen zorgen ervoor dat de stap van het dorp naar de weilanden en akkers niet makkelijk te nemen is. Maar als we de aansluiting maken, zouden we kunnen wandelen over kleine paadjes, langs kromme slootjes, greppels en singels. Lopen langs rechte sloten, over oude dijkjes en door strakke polders. Met je voeten door de vette klei, over zandige paadjes en door het zompige veen. Wandelen over weilanden en langs akkers. Genieten van de koeien, schapen en weidevogels.

Als we het voorbeeld uit Engeland volgen, dan kan dat! Daar ligt een uitgebreid netwerk aan paadjes volgens het ‘public right of way’. Iedereen mag daar vrij wandelen, met respect voor boer en natuur. Gewoon, omdat het kan, zolang je je aan de regels houdt. Eenvoudige bordjes geven de route aan, zodat een ingewikkelde infrastructuur niet nodig is. Hier en daar een hekje om te voorkomen dat vee ontsnapt. Die je natuurlijk achter je dichtdoet, of gewoon achter je dichtvalt. En natuurlijk af en toe een bruggetje om het water over te steken. Kleinschalig en vrij toegankelijk, dat past bij de schaal van het landschap.

Als we vanuit de dorpen zo’n informeel netwerk zouden kunnen creëren, biedt dat kansen voor dorpsbewoners om te genieten van het landschap en (hernieuwd) kennis te maken met het boerenbedrijf. Voor kinderen geeft het de mogelijkheid om onze prachtige provincie te leren kennen, en ondertussen om te leren gaan met natuur en landschap. Ze krijgen de kans om te zwerven en te verkennen en zelf op expeditie te gaan. Bovendien kunnen we ons laten inspireren door de sporen van het verleden: ook toen lag er een netwerk aan kerkenpaadjes, ossengangen en ‘steenen voetpaden’. We kunnen het ook laten aansluiten op oude, kronkelende watergangen en voormalige dijklopen en deze toegankelijker te maken, om te beleven hoe oud ons landschap eigenlijk is.

Uiteraard is het nodig om dit gezamenlijk te doen, vanuit kleinschalige initiatieven tussen bewoners en landeigenaren. Met respect voor elkaars waarden, maar ook met flexibiliteit en een ‘open mind’. Zou dit niet mooi zijn? We creëren een aantrekkelijk woonlandschap, waarbij wonen en het landschap weer bij elkaar horen. Want waar kun je nog zomaar naar buiten? In ons mooie Groningen, klaar voor de toekomst!