22 Idee van: Ernst Oosterveld Publicatiedatum: 20 maart 2020

Provinciedekkend netwerk kruidenrijke randen

Kruidenrijke randen langs alle gras- en bouwlandpercelen in de provincie.

Monotone raaigrasvlaktes, aardappel- en maisakkers zijn een oorzaak van de biodiversiteitscrisis die we momenteel doormaken. Recent onderzoek heeft ons bewust gemaakt van het feit dat het slecht is gesteld met de basis van de voedselpiramide: de insecten.

Grootschalige, monotone akkers en weiden, zonder bloemen en waardplanten lijken een belangrijke oorzaak van de teloorgang van insecten in het agrarisch cultuurlandschap. Ook natuurgebieden, gelegen te midden van landbouwgebieden, ontspringen die dans niet. Tekort aan voedsel, in de vorm van grasland- en akkerinsecten, lijkt mede een oorzaak van de dramatische achteruitgang van de boerenlandvogels als grutto, patrijs en veldleeuwerik.

Met het instellen van enkele reservaten redden we het niet. We moeten de ecologische basiskwaliteit van het boerenland in zijn geheel opkrikken. Een beduidende stap zou zijn om overal op gras- en bouwland door de hele provincie kruidenrijke perceelranden te ontwikkelen. Een provinciedekkend netwerk van kruiden- en bloemrijke randen biedt, samen met bermen, slootkanten en oude dijken, de mogelijkheid dat insectenpopulaties zich herstellen en boerenlandvogels weer meer voedsel en dekking kunnen vinden. Inbedding in zo’n netwerk helpt ook weidevogelreservaten waardoor weidevogels betere overlevingskansen krijgen. Dit is goed voor de biodiversiteit maar biedt ook een fleuriger landschap aan fietsende burgers en buitenlui.