33 Idee van: Cécile Oosting Publicatiedatum: 31 maart 2020

Project Goud Vuilen

Project Goud Vuilen

 

Goud Vuilen is een initiatief om de mentale gezondheid van Groningers te verbeteren, waarbij de burger zelf een werkwijze kiest om stressgerelateerde klachten tegen te gaan. Groningers hebben dus zelf de regie om reeds aanwezige kennis en kunde toe te passen binnen eigen regio of werkveld. Zo zorgen we ervoor dat in 2040 nog meer Groningers zullen zeggen: ‘Ik vuil mie goud!’

 

Goud Vuilen heeft als belangrijkste doel om het geluk terug te brengen bij Groningers. Dit doen we door onder andere fysieke de mentale gezondheid van Groningers te verbeteren. In Groningen spelen nogal wat problemen die het risico op stress of een burn-out verhogen, denk aan psychische klachten ten gevolge van de aardbevingsproblematiek of sociale en economische achterstand. Afhankelijk van de gemeente of regio kunnen de oorzaken voor stress verschillend zijn, en de manier om de klachten te voorkomen en verminderen ook.

 

Het uitgangspunt van Goud Vuilen is dat de inwoners van de regio zelf bepalen welke werkwijze zij willen toepassen om iets aan de verbetering van hun mentale gezondheid te doen. Specialisten reizen door de provincie om via dorp coöperaties en in buurthuizen burgerbijeenkomsten te organiseren waar de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan en hun ervaringen delen. Zo vergroten we de bewustwording voor het thema. Daarna worden bijeenkomsten georganiseerd om de inwoners van de gemeenten te laten zien welke interventies al positieve resultaten hebben geboekt in het verminderen van (werk)stress. Deze interventies worden aangeboden door MKB-bedrijven uit het Noorden. Het kunnen bijvoorbeeld applicaties zijn, maar ook filosofische gesprekken of zogenaamde challenges; individueel en/of in groepen uitgevoerd. Vervolgens kiezen de burgers de aanpak die zij het meest geschikt vinden voor het verbeteren van de mentale gezondheid in hun directe omgeving.

 

De effecten van de door de burgers gekozen interventies worden door onderzoekers van de Hanzehogeschool gemeten. Lector dr. Klaske Veth en projectcoördinator drs. Cécile Oosting van het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool vormen samen met senior onderzoeker dr. Frederike Jörg van het UMCG het onderzoeksteam. Op deze manier kunnen we meer leren over hoe we samen stress en burn-out onder Groningers kunnen verminderen. En zorgen we ervoor dat meer Groningers lekker in hun vel zitten, nu en in de toekomst! Als de door de burgers gekozen aanpak is afgerond, en de resultaten van de onderzoeken binnen zijn, worden deze op een afsluitende burgerbijeenkomst gepresenteerd en besproken. Dit project wordt eerst in twee gemeenten getest: Midden- Groningen en Westerkwartier. Hoe lang het project precies duurt hangt af van de interventie die door de burgers gekozen wordt, waarbij de duur van de interventies minimaal vier weken tot maximaal een half jaar duren.