1 Idee van: Fred Feddes Publicatiedatum: 01 april 2020

Proefgebied voor de verzorgingsstaat

De afbraak van de verzorgingsstaat is te ver doorgeschoten. Wij stellen voor enkele waardevolle onderdelen te herstellen of nieuw in te voeren. Op proef, en voorlopig alleen in Groningen. Vier voorbeelden: de sociale werkplaats, het jongerenwerk, het ouderenwerk, en het basisinkomen. Dat vereist onderzoek. Groningen kan voorop lopen als proefgebied voor de herwaardering van de verzorgingsstaat.

 

Vanaf de jaren tachtig is de verzorgingsstaat stap voor stap afgebroken. Voor mensen met weinig kansen is het leven harder geworden, met schrale voorzieningen en complexe procedures. Er is bezuinigd. Vakkennis in de uitvoering is versplinterd. Veel Groningers kunnen ervan meepraten.

Wat te doen? De verzorgingsstaat van vroeger terughalen kan niet. Er is wel gedeeltelijk herstel mogelijk. Dat kan niet in één klap. Wij stellen voor te beginnen met Groningen als proefgebied met vier hersteldoelen.

Herstelvoorstellen. Dit is een vérstrekkend voorstel. Het is niet zomaar uit te voeren. Er staan wetten in de weg en praktische bezwaren, plus lopende contracten en afspraken en misschien zelfs onwilligheid. Het is daarom een voorstel in stappen: onderzoek, plan, uitvoering, tien jaar bijhouden en bijsturen. Het provinciebestuur heeft een centrale taak. Dit zijn onze vier herstelvoorstellen:

Sociale werkplaats. De sociale werkplaats had een cruciale rol in gebieden met chronisch hoge werkloosheid en een gemiddeld laag opleidingsniveau. Ze bood de regelmaat en de status van vast werk en een vast inkomen, en droeg bij aan sociale cohesie. Sinds 2015 is dit afgebroken. Minder mensen zijn aan het werk, meer mensen zitten thuis, hun arbeidspotentieel blijft onbenut, hun gevoel van eigenwaarde is beschadigd, het sociale weefsel is aangetast. En waarom? De ratio is werkelijk niet te achterhalen. Daarom: we stellen voor de vertrouwde sociale werkplaats terug te halen.

Jongerenwerk. Het is niet altijd eenvoudig jong te zijn in een omgeving vol dagelijkse zorgen. Het jongerenwerk kan bijdragen aan ontspanning, ontplooiing en perspectief. Dat gold voor wie jong was in de jaren zeventig, het geldt ook nu. Wij stellen voor het brede jongerenwerk terug te halen; wellicht ontlast dat de jeugdzorg.

Ouderenwerk. De provincie vergrijst en veel ouderen vereenzamen. Kleinschalig, lokaal ouderenwerk helpt om sociale verbanden en activiteiten te behouden en vervreemding tegen te gaan. Er zit al winst in kleine zaken: hoe kan iemand die van tuinieren houdt, dat blijven doen zonder eigen tuin? Hoe blijven een verzorgingshuis en zijn aanleunwoningen één sociaal geheel terwijl de aanbesteding van de zorg hen scheidt?

Basisinkomen. Al jaren wordt over de voor- en nadelen van een basisinkomen gesproken. Het is inderdaad een waagstuk om het meteen in heel Nederland in te voeren. Waarom proberen we het niet eerst in één provincie – Groningen?!

Wie wij zijn Wij zijn geboren Groningers die in de Randstad wonen. Wij zijn beroepshalve maar vooral als burger betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Voor onze professionele activiteiten zie onze websites.

Dit voorstel dragen we aan in de wetenschap dat onderzoek en uitvoering de inzet van velen vereisen. Zelf kunnen wij de rol van ‘het geweten van het idee’ vervullen; wat dat precies inhoudt kan later worden bepaald.

Fred Feddes http://www.fredfeddes.nl

Wilma Kempinga (www.mevrouwmeijer.nu)

Foto: Tup Wanders