2 Idee van: Paul Noteboom Publicatiedatum: 26 maart 2020

Platform: Samen werken aan een Groen Groningen!

Natuurlijk zijn er de grote bedrijven die stadswarmtenetten aanleggen of wind-/zonneparken maken. De laatste jaren zijn ook de energiecoöperaties als paddenstoelen uit de grond geschoten. Maar als dat de kleinste organisatievorm is waarmee je iets gedaan kunt krijgen, blijven er nog talloze initiatieven liggen.

Er zijn veel mensen die graag iets willen bijdragen aan een duurzame toekomst, maar het is vaak erg moeilijk om hier een begin mee te maken. Er wordt veel gesoez’t moar nait gebroezt. Om dit beter te organiseren en mensen de mogelijkheid te geven om zelf effectief bij te dragen aan een duurzamere toekomst willen we een platform oprichten.
Het doel van dit platform is om burgerinitiatieven te ondersteunen met kennis en connecties. Er moet namelijk veel voorwerk gedaan worden voordat een gezamenlijk project, zoals groene daken, uitgevoerd kan wordt. En dit is nog een relatief eenvoudig gezamenlijk project.

Er zijn meer van dit soort relatief makkelijk projecten die veel effect hebben op het leef genot in stad en ommeland. Naast dat het platform dit wil helpen organiseren wil het ook de ruimte bieden voor mensen die wat willen bijdragen. Er zijn veel handjes nodig voordat we samen een duurzame samenleving hebben. Gelukkig hebben we in Groningen veel hardwerkende mensen, met dit platform willen we die gericht aan het werk kunnen zetten.

Wanneer de eerste relatief gemakkelijke projecten aan het lopen zijn, kunnen de moeilijkere uitdagingen aangepakt worden. Het isoleren van woningen wordt nog een flinke taak. Dit zullen we gezamenlijk moeten gaan doen. Het platform wil het contact leggen tussen de mensen die werk zoeken, de uitvoerende aannemers en de wijken of vereniging van eigenaren die hun pand willen verduurzamen. Hierbij zal er ook kennis aanwezig zijn in het platform om te kijken wat de beste oplossingen zijn.

Op dit platform kunnen de mensen die plannen hebben samen komen met de mensen die graag aan het werk willen om zo samen een mooie provincie te maken.

Gerelateerde ideeën

Zelf een idee? Deel het!

Ook een groot idee voor de toekomst van de provincie Groningen? We horen het graag!