9 Idee van: Fred Mahler Publicatiedatum: 18 maart 2020

Platform Jan & Jantien

Kunst en cultuur verhogen de kwaliteit van leven in de maatschappij. Tegelijkertijd schieten velen in een ‘elitaire reflex/kramp’ bij die woorden en denken dan aan: museum, theater, galerie etc. En dat is voor velen (te) hoogdrempelig terrein. Idee is om een aantal knooppunten, verdeeld over de provincie, in het leven te roepen waar ontmoeting van onder meer creatievelingen van divers pluimage kan plaatsvinden en van waaruit in samenwerking laagdrempelige evenementen georganiseerd kunnen worden.

In vele lagen van onze maatschappij doen mensen hun ‘eigen kunstje’. Beeldende kunst, haken, houtbewerking, keramiek, bijzondere tuinen, verzamelingen, miniaturen, etc. etc. Juist ook in het Ommeland is veel kleinschalige creatieve dynamiek. Van professioneel tot amateur tot hobbyist. Het beeld is dat makers, verzamelaars, verkopers, enzovoorts, het leuk zouden vinden als daar meer aandacht voor gegenereerd kan worden.

Omdat Stad Groningen zich wel bedruipt, is het idee om juist in het Ommeland een keten(tje) van platforms/netwerken Kunst & Cultuur te gaan opzetten, waarbij de kernwoorden zijn: coördineren, samenwerken, stimuleren, promoten en organiseren. Als ‘bijvangst’ kan het ook de recreatieve aantrekkelijkheid van het ommeland vergroten.

Een dergelijk platform heeft 2 hoofddoelstellingen:

  • Het verbinden van creatieve krachten/individuen (de sociëteitsfunctie).
  • Het vergroten van belangstelling/omzet van bezoekers/consumentenkant (de promotiefunctie).

De sociëteitsfunctie kan gestalte krijgen door binnen een gemeente of deelgebied een bestaand gebouw te gebruiken als ‘plaats delict’. Daar vindt bijvoorbeeld één keer per maand een ‘vrijdagmiddagborrel’ plaats voor ontmoeting, het uitwisselen van actualiteiten, het maken van afspraken en andere relatievorming.

Voor de promotiefunctie ligt het bijvoorboorbeeld voor de hand te denken aan periodieke, gezamenlijke en gemarkeerde openingsmomenten. Een beetje naar analogie van ‘atelierroutes’, maar dan met een veel bredere lading/bezetting, zoals geschetst.

In de gemeente Midden-Groningen (regio Duurswold) is er al een locatie om het platformidee op te kunnen starten. In het mooie dorp Hellum heeft Kunstenaarscollectief De Ent een voormalig schoolgebouw in gebruik. Dat is onder meer de zetel van Stichting De Draad en Stichting Beleveniscollectief, die – in samenwerking – bekend zijn als organisatoren van Art Carnivale, het jaarlijkse kunstzinnige familiefestival voor iedereen en alle leeftijden aan de boorden van het Schildmeer bij Steendam (zie: www.artcarnivale.nl).

In De Ent is ook nog de Stichting Kultuureiland Damsterplas gevestigd. Deze stichting gaat dit jaar in, aan en rond de Damsterplas (gelegen tussen Siddeburen en Steendam) aan de slag met een innovatief en (blijvend) dynamisch proces waarbij kunst, cultuur en natuur samensmelten tot een artistiek en vooral ook attractief belevenispark (zie: www.kultuureiland.nl)

Vanuit Hellum kan de toekomst worden ingekleurd met laagdrempelige netwerken, die kunst en cultuur (en dus de kwaliteit van leven) voor Groningen en de Groningers bevorderen en toegankelijk maken, (juist) ook voor ‘Jan & Jantien met de pet’.