57 Idee van: Sijas de Groot Publicatiedatum: 14 maart 2020

Perspective – Waargebeurd

Voor Toukomst vestigt Tussenland zich in het epicentrum van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Met deze wandeling van anderhalf uur nemen we dertig bezoekers mee door de openbare ruimte van Loppersum. Door gesprekken, stiltes en omschrijvingen geeft hij een stem aan de problemen, ervaringen en verwachtingen in het dorp.

Tussenland vestigt zich in het epicentrum van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Theatermaker Sijas de Groot van Tussenland bereidt zich voor door gesprekken met experts en bewoners uit het dorp te voeren. Hij vertaalt deze naar een wandeling langs de stille getuigen van deze Groningse geschiedenis. Deze methode paste hij eerder toe bij de Strokartonfabriek in Scheemda en De der AA kerk in Groningen. Door voor en bij woningen, plekken en gebouwen stil te staan wordt op een directe manier voelbaar en zichtbaar wat de problematiek is en welke landschappelijk verandering dit met zich meebrengt.

De tour
Tijdens de wandeling horen bezoekers een mix van verhalen, muziek en omgevingsgeluiden via een koptelefoon. Op basis van de verzamelde verhalen en bevindingen wordt in een performatieve audiowandeling gereflecteerd op het verleden, het heden en de toekomst van Loppersum.

De bezoekers horen naast de stemmen van Sijas en Nina ook geluidsfragmenten van de gesprekken met experts en bewoners. Hoe hebben zij het landschap en de het dorp zien veranderen? Zij vormen de personages die Sijas en Nina in hun onderzoek tegenkomen. De kijk van bewoners wordt zonder oordeel naast die van  experts ten gehore gebracht.

De aanpak
Vanuit zijn fascinatie leest Sijas zich goed in in de plek, historie, ontwikkelingen en problemen van het landschap. Vanuit deze theoretische basis zoekt Sijas contact met de bewoners. De belangrijkste vragen waar hij antwoord op wil is: hoe verhoudt al deze informatie zich tot de bewoning in de gemeente? Experts waar Sijas mee spreekt zijn onder andere Mark Secuur, eigenaar van Atelier Plek, Centrum Veilig Wonen, Nationaal Coördinator Groningen, beleidsmedewerkers en uitvoerders bij de Gemeente, aannemers, bouwvakkers en ontwikkelaars die zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek.

Vanuit deze antwoorden ontstaat vrij organisch een verhaallijn en een route om te wandelen. Deze route kunnen we testen in verschillende dorpen. Bestaat er de mogelijkheid om het verhaal te vertalen naar andere dorpen in de omgeving waar deze thematiek speelt? Het doel is om vanuit meerdere perspectieven goed te doorgronden wat er speelt in Loppersum en de regio.

Tijdens de voorstelling wandelt het publiek door het dorp en kijkt naar de dorpelingen en hun dagelijkse handelen. Het dorp is voortdurend in beweging. We zien voetgangers, de woningen die verstevigd moeten worden of onbewoonbaar zijn verklaard, een winkelier die zijn winkel opent, een toevallige passant die vreemd opkijkt wanneer er een groep van dertig personen publiek met koptelefoon door het loopt. De omgeving en bewoners vormen het decor voor de voorstelling die Sijas en Nina spelen. Het vervagen van de grenzen tussen realiteit en spel heeft een vervreemdende werking. Sijas en Nina bewegen zich door de omgeving en reageren in het moment op wat er om hen heen gebeurt. Ze kunnen situaties aandacht geven of juist negeren. Ze laten het publiek met andere ogen kijken naar het dorp.