15 Idee van: Danny van Geldorp Publicatiedatum: 28 februari 2020

Per Hogesnelheid Waterstoftrein naar de Randstad

In 5 kwartier naar de Randstad per Waterstoftrein met hoge snelheid. Zonder enige uitstoot! Dit realistische plan moet dienen als schoon alternatief voor autoverkeer en de huidige reistijd drastisch verkorten. Het maakt gebruik van het huidige doch aangepaste spoor en haalt makkelijker toeristen naar hier die zorgen voor lokale werkgelegenheid.

Plannen moeten naast toekomstgericht ook realistisch zijn. Voordelen t.o.v. andere plannen;

1) Waterstof is het meest voorkomende element in het universum.

2) Kan per huidig spoor. Momenteel worden er al proefritten gehouden in Groningen en Friesland. Sinds de jaren 60 wordt er al gesproken over een snellere verbinding- dat is 50 jaar geleden en in al die tijd erna is de hogesnelheidslijn naar Groningen er niet gekomen. De komende 19 jaar is dat ook niet gerealiseerd. De afstand naar Amsterdam is 200 km. Wat wel kan is de huidige snelheid opschroeven naar 160 km per uur. Dat kan met dit geld en geld van het Investeringsfonds vanuit Den Haag.

3) De grootste waterstoffabriek van Europe wordt in Groningen gerealiseerd als het aan Groninger Seaport ligt, dat samen met de Gasunie en Shell dit project wil realiseren.

Achtergrondinformatie

– Waterstof dat met hernieuwbare energie is gemaakt, is volledig CO2-vrij. En als het gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit, dan is schoon water de enige emissie. Waterstof is ook eenvoudig op te slaan en te transporteren. Daardoor kunnen hernieuwbare energiebronnen optimaal worden benut.

– Al bij de drooglegging van de Flevopolders in de jaren zestig ontstond het idee een betere en snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad te realiseren. Eind 2007 is besloten de Zuiderzeelijn via Heerenveen en Drachten naar Groningen niet aan te leggen.

In 2005 werd besloten Station Zwolle mede door de komst van de Hanzelijn uit te breiden met een vierde perron aan de zuidzijde van het station. De stationstunnel werd verbreed van 5 naar 17 meter. Nadeel is dat de IJsselbrug om financiële redenen dubbelsporig en niet viersporig is uitgevoerd. Dat moet worden aangepast en enkel dit knelpunt is al geen eenvoudige en goedkope opgave. Het Europese beveiligingssysteem ERTMS is het huidige systeem voor beveiliging van het spoor en moet in de nieuwe trein en op het gehele traject worden ingebouwd. Die doelstelling (t/m 2022) bestaat reeds voor huidige treinen. Gepland is om het systeem tot 2028 op de drukste trajecten van het spoor in te voeren. Daar is Europese subsidie voor.

Kortom- dit realiseer je niet even. Een compleet nieuwe magneetbaan lijkt dan ook uitgesloten.
Het aanpassen van het huidige spoor is al een mega traject en kan de Provincie Groningen zeker niet alleen aan. Met 100 Miljoen en geld uit Den Haag kan er echter een stevige aanzet worden gegeven. Dat zo’n snelle waterstoftrein er kan komen binnen 20 jaar is een feit. De eerste rijdt hier al. Op bestaand spoor.