3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 26 maart 2020

Pas op de plek

Dit is een appėl. En een hart onder de riem voor al die Groningers die zich belangeloos inzetten voor hun dorp. Bij oude en nieuwe plannen.

Groningen kent niet voor niets ruim 150 buurt- en dorpshuizen. Dit zijn de plekken waar ideeën bij elkaar komen. Een plek die van het hele dorp is. Het zijn gebouwen met geschiedenis en volop ruimte voor toekomst. Wanneer we ze die toekomst geven. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Geen projecten betekent zomaar geen gebouw. En zonder een gebouw van iedereen samen is het lastig nieuwe projecten in de lucht te houden.

 

We verwachten nogal wat van dorpsgemeenschappen. En het enthousiasme waarmee buren samen plannen oppakken is ook hartstikke aanstekelijk. Een greep uit de visies, stimuleringsregelingen en leefbaarheidsprogramma’s brengt je bij energiecoöperaties, vervoersalternatieven, mantelzorg, lokale voedselprojecten, verduurzaming en natuurbeheer. En met een beetje geluk wordt dat gecombineerd met ouderenbeleid, kindvoorzieningen, jongerenwerk en culturele evenementen. Kom er maar eens om.

Onze nuchterheid is onze oplossing. Houd het leuk en maak het niet te gek, niet iedereen moet alles doen. Nieuwe initiatieven zijn prachtig wanneer iemand daar mee komt. En tradities zijn mooi als ze door mensen overeind gehouden worden.

 

Veel initiatieven ontstaan in de onderlinge contacten die we allemaal hebben op het werk, in de familie en in onze vrije tijd. En een deel van het werk kan door een ieder gedaan worden op zijn eigen manier en in zijn eigen leefomgeving. Maar een deel ook niet. In elk project ontstaat er een moment waarin we bij elkaar willen kunnen komen zonder dat we daar een huishouden of kantoor mee willen belasten. Publieke ruimte is een voorwaarde om initiatieven die met dorpsgemeenschappen te maken hebben overeind te houden. En om de hiervoor net zo wezenlijke informele contacten een plek te gunnen.

 

Onze ruim 150 dorpshuizen staan in mooie dorpen. Dorpen met een heldere opbouw en prachtige historische panden. Dit erfgoed staat onder druk. Daar is gelukkig aandacht voor. Onze schitterende kerken worden in stand gehouden en er wordt gezorgd voor monumentale huizen en boerderijen. De plannen voor deze panden vallen soms samen met de plannen voor publieke dorpsvoorzieningen. De ene wens versterkt dan de andere. Laten we zorgen dat daar de bijbehorende budgetten voor beschikbaar zijn.

Andere plannen die we hebben voor verenigingsgebouwen gaan over duurzaam energiegebruik. Hartstikke belangrijk, dus pak dat op in projecten die op elkaar aansluiten. Nul op de meter zou wel eens de toekomstvoorwaarde kunnen zijn voor elke publieke voorziening.

 

Dorpsverenigingen zijn ons immateriële erfgoed. Hier komen initiatieven samen omdat de mensen samen komen. Dat is verdomd lastig zonder fatsoenlijke plek. Gun alle dorpshuizen daarom nul op de meter, een gezonde exploitatie en een toekomstbestendig gebouw.