11 Idee van: Bernard Bulle Publicatiedatum: 18 maart 2020

Overal waterstof produceren en tanken

Auto’s die waterstof gebruiken als brandstof, rijden helemaal schoon. Maar de reden dat nog steeds zeer weinig mensen op waterstof rijden, is dat ze nergens kunnen tanken. De oplossing: plaats in elke buurt hokjes of gebouwtjes waarin waterstof geproduceerd wordt. Zo kunnen mensen in een waterstofauto rijden en dichtbij huis tanken, maar ook op andere plekken in Nederland.

We willen af van CO2-uitstotende brandstoffen. Elektrische auto’s zijn niet de oplossing, deze hebben namelijk schaarse grondstoffen nodig, die ook nog eens moeilijk terug te winnen zijn. Verder duurt het opladen van je elektrische auto nog steeds erg lang.

De oplossing: auto’s die waterstof gebruiken als brandstof. Bij het verbruik van waterstof ontstaat water. Dit is dus helemaal schoon. Verder is waterstof te gebruiken in het huishouden in plaats van aardgas. Dit is voornamelijk voor de wat oudere huizen in Nederland geschikt, omdat deze bijvoorbeeld geen warmtepomp hebben.

Waterstof is een oplossing voor deze huishoudens, want de Groningse gaskraan gaat dicht en we willen niet afhankelijk zijn van Russisch gas. De brandstof valt te halen uit water en/of ammoniak. Door waterstof uit ammoniak halen, is het een zeer mooie bijkomstigheid dat het stikstofprobleem wordt gereduceerd. Dat probleem draait namelijk om onder andere ammoniak. Als we dit omzetten in een schone brandstof en stikstofgas (wat niet schadelijk is voor het milieu en niet behoort tot de ‘stikstofproblematiek’), dan worden er twee problemen aangepakt: het stikstofprobleem en de CO2-uitstoot.

Bij de elektrolyse van water, ofwel het produceren van waterstof en zuurstof, verhelp je het stikstofprobleem niet. Echter is hier wel het voordeel dat water werkelijk overal te vinden is in Nederland. Het geproduceerde zuurstof heeft ook genoeg toepassingen.

Het Idee
Het idee is dat er in elke buurt HPB’s komen: “Hydrogen Production Boxes”. Dit zijn hokjes of gebouwtjes waarin waterstof geproduceerd wordt. Bij deze hokjes kun je ook waterstof tanken. Dit zodat mensen een waterstofauto kunnen gaan rijden en kunnen tanken door heel Nederland. Ook kunnen mensen hun (oudere) huizen verwarmen met waterstof. Deze gaan waterstof produceren door middel van de elektrolyse van water. De zuurstof zal worden opgevangen en vervoerd worden naar een plek waar het nodig is.
Op het platteland, waar ammoniak geproduceerd wordt, zullen HPB’s komen die ammoniak elektrolyseren. Ook hier zal het geproduceerde stikstofgas opgevangen worden en vervoerd worden naar een plek waar het nodig is.