11 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 31 maart 2020

Opwaarderen Turfvaartroute naar Duitsland

Indien we beseffen dat nu bijna 50% van alle recreatievaartuigen, die zomers door Groningen vaart, uit Duitsland afkomstig is, maakt al duidelijk dat recreatieondernemers op deze route van de te lage bruggen jaarlijks nadelige gevolgen ondervinden. Juist deze vaarroute biedt een geweldige gelegenheid er voor te zorgen dat doorgaande vaartoeristen ook verblijfstoeristen worden. Als regioteam van het Watersportverbond zien wij ook grote mogelijkheden voor de vrijetijdseconomie aan het Zuidlaardermeer.

Groninger Turfroute
Met name het traject Zuidlaardermeer naar Bareveld is voor elke vaartoerist een bijzondere ervaring. Het is zeer belevingsvol onderweg in de nieuwe passantenhaven Annermond te overnachten en daar wandelend of op de (vouw)fiets ons nog steeds zichtbare veenkoloniale verleden te ervaren.

Te verhogen bruggen
Het gaat slechts om het verhogen van twee bruggen aan het begin van het Drentse Diep. De nu te lage spoorbrug nabij Waterhuizen heeft officieel een doorvaarthoogte van 3 meter, maar door de stroming ter plaatse is deze effectief maar 2,9 meter. De doorvaarthoogte van de 70 meter verderop gelegen houten fietsbrug bedraagt 3,1 meter. Omdat in de rest van het traject de laagste doorvaarthoogte 4,0 meter is (Synagogebrug in Ter Apel), dient de doorvaarthoogte van beide bruggen ten minste 3,75 meter te worden (volgens de BRTN motorbootklasse AM).

De Wunderline is ook een kans voor verhogen spoorbrug
Als regioteam van het watersportverbond beseffen wij dat het verhogen van de spoorbrug een zeer ingrijpende aangelegenheid is. Wij merken op dat voor de geplande Wunderline onder het baanvak Groningen – Hoogezand toch een bodemverbetering moet worden aangebracht. Bij die werkzaamheden kan dan gelijk ook de spoorbrug 85 cm omhoog worden gebracht.

Het opwaarderen en voor de vaartoerist aantrekkelijker maken van de Groninger Turfroute is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam Watersportverbond.