10 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 27 maart 2020

Opwaarderen Ruiten Aakanaal

Opwaarderen van deze vaarweg voor schepen van de motorbootklasse CM (zie de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland / BRTN) maakt deze vaarweg geschikt voor schepen met een opbouwhoogte van circa 2,8 meter. Opwaarderen zal een ‘boost’ geven aan het vaartoerisme vanuit het zuiden. Dat is goed voor de vrijetijdseconomie en het toerisme in de gemeenten Westerwolde en Oldambt.

Vaste bruggen
Dit betekent dat de drie vaste bruggen in het traject Ter Apel tot de Westerwoldse Aa een doorvaarthoogte van minimaal 3,0 meter moeten hebben. Dit betreft de Noabersbadde (H=2,5 meter; zie de foto), de Vriescheloosterbrug (H=2,7 meter) en de Rhederbrug (H=2,5 meter)

Onveilige beweegbare bruggen
Veel historische bruggen bij de sluizen en ook de meeste draaibruggen moeten nu met de hand worden bediend. Deze feitelijk versleten bruggen leiden tot veel storingen en zijn onvoldoende veilig om te bedienen. Zo moeten draaibruggen met een eigen gewicht van meer dan 10 ton, lopende over een smalle richel boven het water, met de hand worden opengedraaid (zie foto). Het regioteam van het Watersportverbond dringt er op aan dat de versleten draaibruggen vervangen worden door het model ‘Hesselerbrug’ (dit bestaande ontwerp van een draaibrug is bij de provincie bekend). De nu handbediende klapbruggen moeten allemaal elektromechanisch worden aangedreven.

Sluizen zijn storingsgevoelig
Het model ‘grote rode knop’ om het schutten bij een calamiteit te stoppen wordt ook elders als meldknop toegepast. Een klein groen knopje onder de grote rode knop bij de sluis is echter bedoeld het schutten te starten. De vaartoerist vergist zich daarom nogal eens. Dit heeft tot gevolg dat het schutten ontregelt en de storingsdienst van het Waterschap moet worden gebeld.

Archaïsche koperen zelfbedieningssleutel
Vaartoeristen van elders mijden dit vaartraject ook omdat zij (nog) niet in het bezit zijn van de archaïsche koperen zelfbedieningssleutel. Het regioteam van het Watersportverbond wenst dat deze sleutel wordt vervangen door een transponder of een app waarmee vanaf de boot op een veilige manier bruggen en sluizen kunnen worden bediend en men niet hoeft aan te leggen aan de eveneens te korte niet-veilige meldsteigers.

Instructieborden
Alle instructieborden zijn nu uitsluitend in het Nederlands, terwijl bijna 50% van onze vaartoeristen uit Duitsland afkomstig is.

Aanlegplaatsen met voorzieningen
Enkele voormalige losplaatsen op toeristisch gezien strategische posities moeten worden voorzien van een stroompaal en een watertappunt. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de vaartoerist ook een verblijfstoerist wordt. Goed voor de vrijetijdseconomie en het toerisme in het prachtige Westerwolde.

Veilige vaarwegen en goede voorzieningen aan de vaarwegen zijn doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam Watersportverbond.