6 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 31 maart 2020

Opwaarderen noordelijke vaarverbinding Oldambtmeer

Als regioteam van het Watersportverbond achten wij deze vaarweg daarom onvoldoende veilig voor vaarrecreatie en vaartoerisme. Veel vaartoeristen aarzelen deze vaarroute te gebruiken en deze vaarweg zelfs bewust mijden. Hoewel de vaarweg bedoeld is voor de hoogste motorbootklasse AM, zijn vaartuigen die langer dan circa 10 meter en met een kieldiepte van 1,0 á 1.1 meter niet ‘vooruit te branden’ op deze vaarweg. Dit laatste heeft te maken met de veel te smalle vaarweg. Een vaarweg die eigenlijk minimaal 4 á 6 meter breder zou moeten zijn. Grotere schepen hebben veel waterverplaatsing. Door de te smalle vaarweg heeft het verdrongen water te weinig ruimte onder en naast het schip om zich naar achteren te verplaatsen. Ondanks dat het schip daarbij nauwelijks een snelheid haalt van 5 á 6 km per uur, genereert het wel een enorme golfslag die zowel de oever als de natuurvriendelijke oever beschadigt.

Natuurvriendelijke oever
Met het realiseren van de circa 5 km lange natuurvriendelijke oever hoopt het Waterschap de waterkwaliteit op peil te houden of zelfs te verbeteren. Gelet op het feit dat de natuurvriendelijke over, gelet op het vorenstaande, nauwelijks kans krijgt zich goed te ontwikkelen, blijkt de waterkwaliteit in het kanaal wonderbaarlijk goed te zijn. Het regioteam van het Watersportverbond denkt dan ook dat de waterkwaliteit goed is, niet dankzij de natuurvriendelijke oever, maar ondanks de natuurvriendelijke oever.

Vaarweg verbreden
Gelet op de problemen is het regioteam van het Watersportverbond van mening dat zowel de huidige natuurvriendelijke oever als de gerealiseerde passeerstroken geen toegevoegde waarde hebben. Wij stellen dan ook voor om de volle breedte van dit kanaal te benutten voor de recreatievaart. Dit houdt in dat de natuurvriendelijke oever verdwijnt dan wel wordt verplaatst naar een andere vaarweg of dat ter plaatse van de passeerstroken extra grond wordt bijgekocht waar plaatselijk een extra nat gebied wordt gerealiseerd als vervanging van de huidige natuurvriendelijke oever.

Opwaardering van de noordelijke vaarverbinding van het Oldambtmeer is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam Watersportverbond.