14 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 31 maart 2020

Opwaarderen Damsterdiepcircuit

Als regioteam van het Watersportverbond zijn wij daarom voorstander van het opwaarderen van het zogeheten Damsterdiepcircuit. Het Damsterdiepcircuit bestaat uit de vaarwegen Damsterdiep en Slochterdiep. De trajecten, bedoeld in dit voorstel zijn zichtbaar op afstandmeten.nl. Door de vaste bruggen een hogere doorvaarthoogte te geven, kan het grootste deel van de recreatievaart een alternatieve route volgen. Het liefst zien wij de doorvaarthoogte naar 3,75 meter (motorbootklasse AM), maar minimaal naar 3,0 meter (motorbootklassen BM en CM). I.v.m de nog te verwachten bodemdaling moet de doorvaarthoogte echter nog minimaal 25 á 30 cm meer zijn.

Meerstad
De woningen in van het snelgroeiende Meerstad liggen allemaal aan en nabij het nieuw gerealiseerde Woldmeer. Een meer met veel potentie voor recreatieve mogelijkheden. Het Woldmeer is via een sluis verbonden met het Slochterdiep dat onderdeel is van het zogeheten Damsterdiepcircuit. Opwaarderen is daarom ook voor Meerstad belangrijk.

Bruggen bedienen met transponder
De aantrekkelijkheid en de veiligheid van het Damsterdiepcircuit zal toenemen als beweegbare bruggen niet meer met de zelfbedieningssleutel, maar met een transponder of app vanaf de boot. Zie hiertoe het desbetreffende voorstel op Toukomst.

Rondje om de Noord
Door de Federatie van watersportverenigingen is op Toukomst het idee ‘Vaarroute: Rondje om de Noord’ ingediend. Deze vaarroute sluit aan op het onderhavige Damsterdiepcircuit. Die vaarroute een hogere doorvaarthoogte te geven dan door de Federatie voorgesteld, ligt dan ook voor de hand. Als Watersportverbond ondersteunen wij dit initiatief. Gelet op de wenselijkheid het Damsterdiepcircuit op te waarderen, dient de doorvaarthoogte van de aansluitende Westerwijtwerdermaar in het traject ‘Rondje om de noord’ op dezelfde doorvaarthoogte als van het aansluitende Boterdiep te worden gebracht.

Opwaarderen van het Damsterdiepcircuit is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam Watersportverbond.