13 Idee van: Erwin Renooij Publicatiedatum: 26 februari 2020

Opslag duurzame energie

Momenteel is het in grote delen van stad en provincie niet meer mogelijk om zonnepanelen op daken van appartementencomplexen (en bedrijven) te realiseren in verband met schaarste op het energienet. De komende jaren zal de schaarste op het net niet verbeteren. Opslag van duurzame energie in bijvoorbeeld accu’s of waterstof zou een manier zijn om toch nog zonnepanelen te kunnen realiseren. Helaas is deze optie financieel nog niet aantrekkelijk en is steun noodzakelijk om te kunnen verduurzamen.

Met de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex de Frontier in Groningen (tegenover de DUO) willen we graag verduurzamen en ons grote dak benutten door daar zonnepanelen op te installeren. Helaas heeft Enexis aangegeven geen capaciteit op het energienet te hebben en daar zal de komende vijf jaar in ieder geval geen verbetering in komen. Wij zullen niet het enige appartementencomplex zijn dat hierop vastloopt bij het verduurzamen.

Door de schaarste op het energienet zal de verduurzaming van Groningen erg traag op gang komen en zullen we voorlopig afhankelijk blijven van (het Groningse) gas. Het is dus voor de toekomst van Groningen cruciaal dat er geïnvesteerd wordt in mogelijkheden om duurzame energie lokaal te kunnen opslaan of in het vergroten van het capaciteit op het net.