47 Idee van: Oosterpoort Duurzaam Publicatiedatum: 11 maart 2020

Oosterpoort Duurzaam: energietransitie voor en door bewoners

We willen als bewoners van de leefbare wijk de Oosterpoort werken aan een duurzame toekomst voor de wijk. Energie en groen zijn hierbij kernwoorden. De wijk is een project begonnen: Oosterpoort Duurzaam. Op het laatst zijn alle woningen en bedrijfsgebouwen optimaal geïsoleerd, beschikken alle woningen en bedrijfsgebouwen over een warmte- en elektriciteitsbron op maat en is de wijk op het gebied van energie zelfvoorzienend geworden met allerlei vormen van duurzame energie. En wanneer nodig wordt deze energie lokaal opgeslagen, bijvoorbeeld door de productie van waterstof. Opwekking en opslag vinden plaats in eigen beheer.

Dat project duurt zolang als dat nodig is. Want zelfvoorzienend worden betekent veel. We hebben diverse huizen, vooroorlogse, nieuwe, kleine en grote. En niet hetzelfde geïsoleerd. Er zijn veel eigenaar-bewoners en veel eigenaren op afstand. Een optimale isolatie is de eerste stap. Daarna volgt de keuze hoe voldoende lokale energie kan worden opgewekt, en hoe de opslag van energie lokaal kan worden georganiseerd.

Een dergelijke energietransitie is alleen mogelijk met voldoende draagvlak bij bewoners: de eerste fase van het project. Bewoners en huiseigenaren worden direct benaderd, er worden gesprekken georganiseerd, met voorlichting en veel overleg. Er zijn spreekuren om vragen te beantwoorden. We maken gebruik van kennis in onze wijk, maar uiteraard worden ook externe deskundigen ingeschakeld.

De gedachte is: zo snel als kan en langzaam als nodig is. Dat geldt voor de beslissing van een individuele huiseigenaar of Vereniging van Eigenaren, commerciële particuliere verhuurders of woningcorporaties over hoe te verduurzamen. En dat geldt ook voor de termijn waarop de wijk helemaal CO2 neutraal is. Alle bewoners moeten namelijk meedoen, sterker nog: moeten mee kunnen doen.

Het proces en snelheid van energietransitie wordt gestimuleerd door een lokale energie coöperatie die het vertrouwen van de bewoners heeft, omdat zij daar zelf lid van zijn. Een lokale energie coöperatie (LECO) is aantrekkelijk voor de bewoners. De LECO kan energieprojecten organiseren, die in het belang zijn van de leden, in het belang van de Oosterpoort.

De grenzen van de LECO worden bepaald door de Oosterpoort, eventueel aangevuld met aangrenzende wijken die mee willen doen. Het is echter ook een algemeen model waarbij lokale invloed wordt versterkt in het grote proces van energietransitie.

Oosterpoort Duurzaam heeft middelen nodig voor: de coöperatie, het creëren van draagvlak, het uitvoeren van experimenten met opslag en transport van alternatieve energie zoals waterstof, het uitvoeren van juridisch en economisch onderzoek, als ook onderzoek naar lokale systemen van opwekking en opslag.

Samen staan we sterk. Oosterpoort Duurzaam wil samenwerken met andere lokale energie-initiatieven, de gemeente Groningen, Grunneger Power, woningcorporaties, RUG en Hanzehogeschool en verder iedereen die een bijdrage kan leveren.

Meer info: www.oosterpoortduurzaam.nl